LỄ TRO

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long FSC

Ge 2,12-18; Mt 6, 1-6.16-18

Hôm nay là THỨ TƯ LỄ TRO. Chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh. Đó là mùa ăn năn, sám hối, xưng tội, rước lễ sao cho đúng luật Hội Thánh; Đó là mùa phải ĂN CHAY vào hai ngày : thứ tư LỄ TRO VÀ thứ sáu TUẦN THÁNH; Đó là mùa chúng ta phải CHIA SẺ BÁC ÁI mà trước kia ta quen gọi là “bố thí”, “làm phúc”.

Thật ra đó chỉ là những cách biểu lộ ra bên ngoài điều phải có trong tâm hồn : đổi mới các mối tương quan : với tha nhân, với bản thân và với Thiên Chúa; tất cả là để chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Sách “ Những qui luật tổng quát về Năm Phụng Vụ và niên lịch” số 27 khẳng định : Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và tín hữu cử hành MẦU NHIỆM VƯỢT QUA. Như vậy Mùa Chay gồm 2 phần không được tách rời nhau như 2 mặt đồng tiền :

  • Phần XÁC là hình thức bên ngoài với những nghi lễ, qui định của phụng vụ, kèm theo các việc đạo đức là ăn chay, bố thí, cầu nguyện.
  • Phần HỒN là tâm tình phải có : TIN và SỐNG Màu NhiệmVượt Qua, nghĩa là phải ĐÓN NHẬN LÀM CỦA MÌNH con đường Thập Giá và Phục Sinh của Chúa Giêsu.
  • Cụ thể là :
  1. Qua việc ăn chay, điều phải nhắm tới là tập dần dần LÀM CHỦ BẢN THÂN, biến đổi thân xác chúng ta thành ĐỀN THỜ của Thiên Chúa, của Chúa Thánh Thần (1Cr 6,19) và sẽ được giống thân xác vinh hiển của Đức Giêsu nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người (x. Pl 3, 2a).
  2. Qua việc bố thí, chia sẻ bác ái, chúng ta từng bước một loại bỏ dần những cái nhìn tiêu cực, xét đoán, lên án, thù hận… đối với tha nhân và thay vào đó bằng tương quan huynh đệ, gia đình mới do Đức Giêsu mang phận con người đến thiết lập (x.Mt 12,46-50). Đó là góp phần tái tạo lại các tương quan tốt đẹp nguyên thuỷ của công trình sáng tạo; là phương thức để theo Đức Giêsu cách triệt để, được nên hoàn thiện (x.Mt 13,21) và nhất là “ tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 3,17).
  3. Qua cầu nguyện, chúng ta khắc phục dần nỗi sợ hãi, trốn tránh Thiên Chúa vì đã phạm tội (x.St 3,8-10) ; Dần dần xác tín rằng Thiên Chúa không phải là Đấng ghen tị, sợ con người nên tốt như Con Rắn trong Vườn Eden đã xuyên tạc (x.St 3,4-5), nhưng thực sự Thiên Chúa là Cha quảng đại và trở lại cùng Cha (x.Lc 15,17-20)Trong chiều hướng trên, Lời Chúa thứ tư Lễ Tro khích lệ chúng ta thực hành các việc đạo đức, nhưng LINH HỒN của những việc làm ấy cũng như các nghi lễ tôn giáo phải là nối lại TƯƠNG QUAN VỚI THIÊN CHÚA.Cùng trong tinh thần đó, Phaolô kêu nài dân Corinto “anh em hãy LÀM HOÀ với Thiên Chúa”; anh em đừng để ơn Chúa trở nên vô hiệu, thời Thiên Chúa thi ân cứu độ là chính hôm nay. Hãy làm hoà cùng Thiên Chúa (2Cr 5,20b)Ước mong qua mọi nỗ lực, cố gắng sống Mùa Chay theo lời mời của Giáo Hội, mỗi tín hữu thực sự gặp gỡ được Đức Giêsu và nhờ Chúa Thánh Thần, khám phá lại tình phụ tử bao la của CHA, tình huynh đệ giữa chúng ta trong niềm tri ân, tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa.
  4. Tin Mừng Đức Giêsu mặc khải nền tảng và giá trị đích thật của 3 việc ăn chay, bố thí và cầu nguyện : làm mọi việc chỉ cần CHA biết rồi phó thác tất cả cho sự đánh giá của CHA ( 6,4.6.18).
  5. Bài đọc 1, ngôn sứ Giô-en mời dân Chúa “Hãy rúc tù và, hãy ra lệnh giữ chay thánh… hãy ăn chay, khóc lóc, than van, nài xin Chúa dủ thương…” vơí tâm hồn “ hết lòng trở về với Chúa… Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương…”. Chìa khoá của mọi hồi phục, đạo đức là TRỞ VỀ CÙNG THIÊN CHÚA CHÚNG TA (2,12-13).
  6. Nền tảng và giá trị đích thực của các việc đạo đức trên là việc can đảm đáp lời mời của Thiên Chúa trong Đức Giêsu với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần : Hãy trở lại với Thiên Chúa, tin tưởng vào Lời của Người; đừng như hai nguyên tổ dại dột nghe lời con rắn và mất tất cả. Nghe, tin rồi nối lại tương quan với Thiên Chúa là cội nguồn mọi phúc lộc.