Giáo Lý Thánh Thể ( Phần I, Câu 17-18)

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 2. Thánh Thể Là Bữa Tiệc Vượt Qua.

+ Câu 17 – Tiệc Thánh Thể đòi hỏi ta phải có những thái độ nào?

Tiệc Thánh Thể đòi hỏi ta phải có hai thái độ chính được diễn tả qua hai dụ ngôn về “tiệc cưới”(Mt 22,1-14;  Lc 14,16-24), đó là:

a- Phải ân cần đáp lại lời mời gọi của Vua trên trời và đến dự Tiệc Cưới.

b- Khi vào phòng tiệc, phải mang y phục lễ cưới.

+ Câu 18- Phải ân cần đáp lại lời mời đến dự Tiệc Thánh Thể thế nào?

        Tiệc Thánh Thể là Bữa Tiệc do Vua trên trời khoản đãi, đồng thời cũng là Bữa  Tiệc  ban sự sống và cần thiết cho Ơn Cứu Rỗi. Vì thế, ta phải coi đó là một vinh dự lớn lao và một đặc ân cao quí, nên phải ân cần đáp lại lời mời đến dự tiệc, nghĩa là phải siêng năng tham dự những cuộc cử hành Thánh Thể và Hiệp Lễ, để đáp lại lòng ưu ái của Vua trên trời, và để đời sống thiêng liêng của ta được nuôi dưỡng, bảo tồn và phát triển.

        Ngoài ra, vì Thánh Thể là một bữa tiệc, nên tham dự cử hành Thánh Thể, tức tham dự Thánh Lễ mà không rước lễ, thì cuộc cử hành Thánh Thể không những không được trọn vẹn, mà còn tỏ ra khinh chê lời mời gọi của Thiên Chúa nữa.