Tình Yêu Chiến Thắng Sự Chết (Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương).

“Quả là một an ủi cho ta khi biết rằng những người chết không hoàn toàn qua đi, và đức tin bảo đảm với ta rằng Chúa Phục Sinh không bao giờ bỏ rơi ta. Do đó, ta có thể “ngăn chặn sự chết đầu độc sự sống, khỏi làm cho tình yêu thành mây khói, khỏi đẩy ta vào vực thẳm tối tăm nhất”. Thánh Kinh dạy ta rằng Thiên Chúa tạo dựng ta vì tình yêu và tạo dựng nên ta theo cách sự sống ta không chấm dứt với sự chết.” (Trích Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương của ĐTC Phanxicô, số 256)