Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A

 Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

– Gr 20, 7-9; Mt 16: 21-27.

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình…“(Mt 16,24) Lời Chúa của Chúa Nhật 22 gợi lên một số đòi hỏi của Chúa dành cho những ai muốn bước đi theo Người: Đó là phải từ bỏ ý riêng của mình để để thực thi ý định, đường lối của Thiên Chúa.

Trong thực tế, Chúa gọi ai là mời gọi người đó cộng tác với Chúa để hoàn tất dự định cứu độ của Người đối với nhân loại; mà việc của Chúa thường đi ngược lại với những khát vọng, hạnh phúc thế trần mà nhân loại tìm kiếm: họ tìm những hạnh phúc trước mắt, chóng qua, thỏa mãn ngay một số nhu cầu phàm tục; Trái lại, Thiên Chúa muốn tặng ban cho con người phúc lộc thần linh, trường sinh đưa con người đến chỗ kết hợp với Thiên Chúa. Vì thế, ai muốn theo Chúa thường phải “Bơi ngược dòng“, bị người đương thời chống đối, khổ đau, bị ngược đãi, loại trừ bởi các thính giả, đối tượng Chúa sai mình đến nói sứ điệp của Chúa là chuyện thường xảy ra; bởi vì người theo Chúa không được phép nói những gì mình ưa thích, hoặc tìm làm vừa lòng khán thính giả của mình, mà chỉ được nói những gì Chúa truyền phải nói mà thôi.

Chính vì thế, những ai muốn theo Chúa phải ý thức, phải chấp nhận từ bỏ ý riêng, dự tính, đường lối của mình, để thực thi những gì Chúa muốn theo đúng đường lối mà chính Chúa đã mặc khải.

Bài đọc 1 là tâm sự của Giêrêmia tỏ bày cùng Chúa những ẩn ức mà ông phải gánh chịu khi vâng lệnh Chúa nói cho dân những điều mà họ không thích nghe, khốn thay đó lại là điều mà Chúa muốn ông nói ra cho họ.

Bài đọc 1 mở đầu bằng một lời như Giêrêmia hờn dỗi, kêu trách Chúa: Ông nói Chúa đã dụ dỗ, quyến rũ ông mà ông không sao cưỡng lại được; ông biết dân không thích nghe lời ông nói nhưng Chúa buộc ông phải loan báo sứ điệp của Người cho dân.

Cụ thể là dân đang an cư trong đất nước, Giêrusalem được Chúa bảo vệ khỏi sự xâm lăng của vua Assiry; Sennakerib vào năm 701; rồi năm 602 vua Giôsias lại tìm được sách luật và và cải cách tôn giáo khá thành công. Vậy mà Giêrêmia lại cứ hét vào tai dân: “Bạo tàn”. thành đô sẽ bị “tàn phá”. Sứ điệp báo họa ấy làm sao lọt được vào tai của đám dân đang tự ru ngủ mình trong nưhnxg an bình giả tạo. Vì thế, Giêrêmia bị dân mình cười chê, nhạo báng, sỉ nhục, chế giễu suốt ngày đến độ có lúc ông phải thốt lên “Tôi sẽ không nghĩ đến Chúa, cũng chẳng nhân danh Chúa mà nói nữa.”

Nhưng rốt cuộc, ơn Chúa vẫn mạnh hơn. Lời Chúa như ngọn lửa thiêu đốt tâm can, âm ỉ trong xương cốt khiến ông không thể nào thinh lặng được. Chúa đòi những ai theo Chúa phải can đảm bỏ đi những ước vọng cho dù là chính đáng của mình, kể cả mạng sống, để thực thi đường lối Chúa. Phải chăng vì thế mà “Chúa có ít bạn tâm phúc.“(Thánh Têrêsa Avila)

Trong bài đọc Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi những ai muốn theo Người phải TỪ BỎ CHÍNH MÌNH và vác thập giá mình mà theo. Lời mời trên phát xuất từ một bối cảnh trong đó có hai sự kiện đối nghịch nhau đã diễn ra: Phêrô tuyên tín và được Chúa Giêsu khen (Tin Mừng CN 21A)- Nhưng khi Người mạc khải con đường Thập giá và Phục sinh thì Phêrô đã cản Người, bị Người mắng là Xa tan. Chính trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu đòi buộc “Ai muốn theo Thầy, phải TỪ BỎ CHÍNH MÌNH…” Chúa Giêsu đòi Phêrô phải từ bỏ đi tư tưởng phàm trần của ông để tìm cho ra và đi theo tư tưởng của Chúa. Đòi hỏi đó không chỉ dành riêng cho Phêrô, nhưng được Chúa Giêsu mở rộng ra cho mọi người “ai muốn theo Thầy, phải Từ Bỏ…”

Con đường Từ Bỏ Mình mà Giêrêmia đã đi báo trước sự từ bỏ tuyệt vời trọn vẹn của Thập Giá Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu mở rộng ra cho tất cả những ai muốn theo Người.

Vậy Lời Chúa Chúa Nhật 22A mời môn đệ Chúa luôn cầu nguyện, biện phân để tìm ra và can đảm chọn theo ý Chúa hơn là tìm thỏa mãn những khát vọng trần tục nơi mình. Để được vậy, pahỉ chỉnh sửa con người mình mỗi ngày, để những gì mình suy tưởng dần dần trở nên phù hợp hơn với tư tưởng đầy yêu thương, cứu độ của Chúa.