Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên.

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Ngày 24/6)

– Lc 1,57-66.80

Niềm Vui được Thiên Chúa đến viếng thăm và thứ tha tội nguyên tổ.

Trong công trình sáng tạo, được gặp gỡ Thiên Chúa là  niềm vui lớn cho con người. Thế nhưng khi nghe lời của ”Rắn” ăn trái cấm, con người bị rơi vào tình trạng bị Satan khống chế, đâm ra sợ hãi tìm cách trốn tránh Thiên Chúa. Thiên Chúa phải đi tìm con người giúp nhận ra sự thật và ban cho con người lời hứa cứu độ: ban cho nhân loại một “Đấng đạp đầu rắn” giải cứu con người khỏi  tầm khống chế của Satan. Nhân loại sẽ được phục hồi lại NIỀM VUI ĐƯỢC GẶP CHÚA thay vì sợ hãi kinh hoàng như hai nguyên tổ và dân Chúa thời Cựu Ước.  ”Mừng vui khi được Chúa viếng thăm” là dấu chỉ con người đã được Chúa thứ tha; vết nhơ của cái tội làm cho con người sợ hãi trốn tránh Thiên Chúa (tức tội nguyên tổ) đã được tẩy xóa.

 Và rồi ngày vui ấy đã tới. Đó là thời điểm trinh nữ Maria vừa thụ thai Giê-su đã đến thăm  bà chị họ mình là Isave đang mang thai Gioan 6 tháng. Qua trung gian hai bà mẹ, ”Đấng đạp đầu rắn”(là Đức Giê-su) đến gặp ”Vị tiền hô” của Người, lúc ấy cả hai chỉ mới là thai nhi. Chúa viếng thăm và con người (Gioan là đại diện) đã NHẢY MỪNG TRONG DẠ MẸ làm dấu chỉ báo cho mẹ là Isave BIẾT CHÚA ĐẾN.

Giáo Hội đã xem thời điểm đó là giây phút Thiên Chúa thứ tha, giải gỡ vướng mắc tội nguyên tổ cho Gioan, là lúc xóa bỏ sự sợ hãi, trốn tránh Thiên Chúa cho thai nhi, ban lại cho em niềm vui khi được gặp Chúa. Do đó, lúc được sinh ra, Gioan đã ở trong tình trạng được thứ tha tội tổ tông. Mừng sinh nhật của Gioan là mừng công khai trong dòng lịch sử giây phút đầu tiên Thiên Chúa tha tội tổ tông cho con người và mừng nhân loại lấy lại được niềm vui gặp gỡ Thiên Chúa.

Sư Huynh Nguyễn Đình Long, FSC.