Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh.

Sư Huynh Nguyễn Đình Long, FSC.

”Ai ở lại trong Thầy, sẽ sinh nhiều hoa trái.”(Ga 15,5)

Thầy là cây nho thật, Cha Thầy là người trồng nho (Ga15,1), còn anh em là cành nho (Ga15,5) Chủ đề về sự hiệp thông giữa CHÚA CHA, CHÚA GIÊSU và các tín hữu được Chúa Giêsu nhấn mạnh thêm trong Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh, ngang qua một hình ảnh thân quen khác trong cuộc sống nông nghiệp của người Do Thái. Đó là tương quan hỗ tương giữa cây nho- cành nho và người trồng nho. Cùng đích của mối tương quan đó là để CÀNH NHO SINH TRÁI VÀ SINH TRÁI NHIỀU HƠN (Ga15,2b)

Càng sinh nhiều trái, đó chính là điều mà Chúa Cha và Chúa Giêsu mong đợi nơi các tín hữu. Tuy nhiên tự mình thì cành không sinh trái được. Cành phải đón nhận dồi dào nhựa sống từ CÂY; Đồng thời phải chịu để người trồng nho CẮT TỈA.

Nhựa sống  từ cây nho truyền qua cành là gì? Đó chính là LỜI CỦA CHÚA GIÊSU: ”Nếu anh em ở lại trong Thầy và LỜI THẦY ở lại trong anh em, thì Cha sẽ nhận lời cầu xin của anh em.”(Ga 15,7) Cụ thể là Cha sẽ cắt tỉa và ”anh em sinh nhiều hoa trái (Ga 15,8b). Hoa trái đó cụ thể là gì? là ”anh em trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8c). Mà đã là môn đệ thì phải GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA THẦY (Ga 15,10). Và điều răn của Thầy là ”anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 15,12)