THƯỜNG HUẤN BAN ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI THÁNH THỂ VIỆT NAM

     Hằng năm Tỉnh Dòng Nữ tỳ Thánh Thể có tổ chức những ngày bồi dưỡng cho Ban Điều Hành Hiệp Hội Thánh Thể vào dịp thuận tiện. Năm nay hai ngày Thường Huấn được tổ chức vào ngày 16 và 17 /11/2019 vừa qua.

    Các Dì đặc trách Hiệp Hội thánh Thể đã gởi thư mời Ban điều hành Hiệp Hội Thánh Thể ở các giáo xứ trong 8 giáo phận có Hiệp Hội Thánh Thể hiện diện, các thành viên đáp lời tích cực đăng ký tham dự, con số lên đến hơn 200 thành viên. Tuy chưa phải là con số tuyệt đối, nhưng cũng có thể gọi là gần đủ vì có những thành viên bận việc gia đình nên không đến tham dự được. Riêng có thành viên ở giáo xứ Trà Cổ, trong lúc đi đường đã gặp tai nạn, và đang nằm điều trị trong Bệnh viện. Xin mọi thành viên cầu nguyện cho thành viên ấy mau bình phục.

    Ngay từ tối hôm trước, có những giáo xứ ở xa đã về nhà Dòng để nghỉ đêm, những giáo xứ ở gần thì sáng hôm sau mới tới. Trong hai ngày này các thành viên được bồi dưỡng với ba đề tài : “Vai trò và trách nhiệm của Ban điều hành” do Cha Phanxicô Nguyễn Minh Thiệu thuyết trình, đề tài thứ hai “Tôn thờ trong tinh thần và chân lý” được Dì Têrêsa Đinh Thị Anh Đào- Giám tỉnh Dòng chia sẻ, đề tài thứ ba “Nhiệm vụ của mỗi vai trò trong ban điều hành” được Dì Anna Lê Thị Lệ Diễm giúp. Sau mỗi đề tài các thành viên được chia thành những nhóm theo giáo phận để thảo luận và đúc kết vào buổi chiều Chúa nhật. Sau đó các thành viên được dì Giám Tỉnh và Dì đặc trách giải đáp một số thắc mắc và thông tin.

    Vì là đầu nhiệm kỳ mới, có những khuôn mặt lạ lẫm, chưa quen,  lần đầu tiên mới đến nhà Dòng nên còn bỡ ngỡ,đã được các thành viên cũ và các Dì tận tình hướng dẫn, giúp đỡ.

      Kết thúc thường huấn là giờ chầu Thánh Thể với nghi thức sai đi đơn giản. Lúc này thành viên chính thức nhận bài sai và ra đi làm tông đồ cho Chúa Giêsu thánh Thể bằng đời sống hy sinh phục vụ thường ngày của mình.

    Các thành viên ra về mà lòng còn lưu luyến, hai ngày qua đi thật nhanh, thời gian ở trên núi êm ấm với Chúa hạnh phúc dường bao, bây giờ là lúc họ xuống núi để sống chứng nhân cho Chúa giữa đời. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho mọi cố gắng của Tỉnh Dòng và xin cho mỗi thành viên còn lắng đọng, lưu lại trong tâm hồn họ những tâm tình mà quý cha và quý dì đã cố gắng truyền đạt,  hầu giúp các thành viên có thêm nghị lực và ý nghĩa cho cuộc sống và công việc phục vụ của họ trong thời gian tới.