Thông tin

  

Gửi đến các Thành viên gia đình Thánh Eymard,

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Ban Tổng cố vấn và các thành viên của Tổng Tu Nghị mở rộng, Với đồng thuận của đa số đã bầu Cha Agostinho Castigo MAHOLELE sss, Thuộc Cộng đoàn Maputo, Mozambique,  là thành viên Ban Tổng Cố Vấn  thay thế cho Đức Giám mục Martin TINE, cho đến Tổng Tu Nghị năm 2023.

Xin vì lời cầu bầu của Đức Mẹ Thánh Thể và Thánh Phêrô Julian Eymard. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho Ngài trong sứ mệnh mới này,

Thân ái                                  

   Fr. Eugênio Barbosa Martins, sss
Bề trên Tổng Quyền