Thông điệp ECCLESIA DE EUCHARISTIA

THÔNG ĐIỆP 

ECCLESIA DE EUCHARISTIA

CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN-PHAOLÔ II
GỞI CHO CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,
NAM NỮ TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU
VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ
TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI GIÁO HỘI

 

NỘI DUNG

  1. Lời giới thiệu của ĐGM Phaolô Bùi văn Đọc, Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin của Hội Đồng Giám Mục Việt nam
  2. DẪN NHẬP (số 1 – 10)

III.       CHƯƠNG I  :  MẦU NHIỆM ĐỨC TIN (số 11 – 20)

  1. CHƯƠNG II : THÁNH THỂ XÂY DỰNG GIÁO HỘI (số 21 – 25)
  2. CHƯƠNG III: ĐẶC TÍNH TÔNG TRUYỀN CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ GIÁO HỘI (số 26 – 33)
  3. CHƯƠNG IV:  THÁNH THỂ VÀ SỰ HIỆP THÔNG GIÁO HỘI (số 34 – 46)

VII.      CHƯƠNG V: PHẨM GIÁ CỦA VIỆC CỬ HÀNH THÁNH THỂ (số 47 – 52)

VIII.    CHƯƠNG VI: NƠI TRƯỜNG HỌC CỦA ĐỨC MARIA, NGƯỜI NỮ “THÁNH THỂ” (số 53 – 58)

  1. KẾT LUẬN : (số 59 – 62)
  2. Tham chiếu

 

 Kính thưa Quý Đức Cha và Quý Cha,

             Bản dịch Việt ngữ Thông điệp Ecclesia de Eucharistia nầy do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thực hiện dựa trên bản văn Pháp ngữ và có so sánh đối chiếu với bản văn Anh ngữ và La ngữ.

Nhằm phục vụ cho việc giảng dạy của Quý Đức Cha và Quý Cha, Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin đã cố gắng hoàn thành bản dịch Việt ngữ nầy, và chính thức gởi đến Quý Đức Cha và Quý Cha.

Bản dịch sau cùng này đã có sửa chữa theo sự góp ý của Quý Đức Cha và Quý Cha.

                                                           Lễ Thánh Inhaxiô Lôiôla
                                                        ngày 31 tháng 07 năm 2004

                                                       + Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
                                                        Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
                                                          Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Nguồn: GP Đà lạt