THÁNH THỂ, TẶNG VẬT TÌNH YÊU.

Tin Mừng Lễ Mình Máu Chúa Kitô. (Mc 14,12-16. 22-26)

Thông thường, khi mừng lễ ai, chúng ta cần chuẩn bị quà tặng để gởi trao đến người đó. Thế nhưng, Chúa nhật hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ Mình Máu Chúa Kitô, Tin mừng trình bày cho ta : Chính Chúa Giêsu đã hiến trao cho chúng ta tặng vật quí giá, đó là Thánh Thể- Mình Máu của Người.

Những cử chỉ trong bữa Tiệc Ly khi Người đồng bàn với các môn đệ: “Chúa Giê su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho…’‘(Mc 14,22) là cử chỉ siêu vời. Chúa đã cầm lấy chính sự sống của Người, hiến dâng lên Chúa Cha và hiến trao cho chúng ta. Cử chỉ ấy được diễn tả cách thiết thực trong Hy Tế Thánh Giá Đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,24) Chúa đã đổ đến giọt máu cuối cùng để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Vì yêu thương nhân loại đến cùng, Chúa đã có một sáng kiến  quá kỳ diệu để có thể ở lại với chúng ta  và  hơn thế nữa, Chúa ban chính sự sống của Người cho ta. Chỉ trong  Thánh Thể, chúng ta mới được tham dự vào Thần Tính của Thiên Chúa. Và chỉ khi chúng ta ăn Mình và uống Máu Người trong Thánh Thể dưới hình Bánh Rượu, ta mới được sống đời đời và chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Thể là tặng vật vô giá mà Chúa đã trả giá đắt là cuộc thương khó và tử nạn của Người trên Thánh giá để  rồi Bí Tích Thánh Thể  như là một tưởng niệm vĩnh viễn cuộc Thương Khó của Chúa trên bàn thờ.

Nơi bàn tiệc Thánh Thể,  chúng ta được chia sẻ cùng một Tấm Bánh, sống cùng một sự sống. Tin và đón rước Thánh Thể là mở đường đưa ta vào ngõ sống muôn đời, đó là sự sống mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Chính vì sự sống này mà Chúa đã đến với chúng ta‘Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”(Ga 6,51)  Thánh Thể là ân huệ, là quà tặng vô giá và là phép lạ lớn lao trên mọi phép lạ. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đã ban cho ta trọn vẹn Tình Yêu và Sự Sống của Người.

Tình yêu chỉ có thể đáp đền bằng tình yêu. Nhận ra ân huệ tình yêu lớn lao chúng ta được lãnh nhận trong Thánh Thể và qua Thánh Thể, chúng ta cần sống những chiều kích của Thánh Thể: ”Hiến tế, Hiệp Thông, Chia sẻ” như chính Chúa đã hiến mình, bẻ chính thân thể Người ra cho chúng ta “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.’‘(1Cr 11,24) Người đã trở nên mẫu gương hiến ban chính mình và chia sẻ cho anh em. Vì thế, khi đến rước Mình Máu Chúa, chúng ta được tháp nhập với Chúa, hòa nhập với nguồn tình yêu, sự sống, sức mạnh, lòng nhân hậu xót thương và sự hoàn thiện của Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên tấm bánh Thánh Thể được bẻ ra trao cho anh chị em qua đời yêu thương, phục vụ, đỡ nâng, sẻ chia  và hiệp thông với anh chị em vì ta đã cùng ngồi một bàn tiệc của Chúa và cùng lãnh nhận một tấm bánh.

Khi đến xum họp quanh bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng hãy cầm lấy tấm bánh cuộc đời nhỏ bé, bất toàn của ta, cùng với những vất vả, đau khổ, niềm vui  nỗi buồn… để dâng lên Chúa trong dĩa Thánh, chúc tụng, tạ ơn Chúa đã xót thương ta, nâng đỡ ta trong từng ngày sống và nuôi dưỡng ta bằng chính Thịt Máu Người. Với sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa, chúng ta cũng hãy làm cho đời mình trở thành tấm bánh, can đảm bẻ ra trong tha thứ, tôn trọng tha nhân dù họ có khác biệt, sai lỗi hay xúc phạm đến ta; bẻ ra trong hy sinh đón nhận những hiểu lầm, oan ức… để cố gắng sống hiệp nhất, yêu thương. Bẻ ra sẽ đau, sẽ thiệt và rất khó, nhưng chắc chắn sẽ cho ta bình an và niềm vui của tình yêu hiến tế.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Mình Máu Chúa nuôi sống chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu mến, đón nhận và biết sống tỏa sáng tình yêu Thánh Thể bằng  sự hy sinh phục vụ, yêu thương tha thứ  và bỏ qua tất cả để sống hợp nhất với anh chị em. Amen.

Dã Quỳ