Tháng Năm, Ngày 30

 

Trong mọi sự, chúng ta chỉ nên suy nghĩ đến việc phụng sự Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể và chỉ kính mến, yêu mến, cũng như ao ước những gì liên hệ trực tiếp đến Bí Tích Thánh Thể mà thôi.” [Gửi cho cô Ma-gơ-rít Gui-lốt, tháng 12/1866]

 

Trong lời khuyên này, cũng như ở những chỗ khác trong các tác phẩm của cha Eymard, chúng ta thấy cha lại quay trở lại với điểm chính yếu của dự án phụng sự Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể của cha. Mọi sự khác chỉ chiếm tầm quan trọng thứ yếu trong mối bận tâm của cha. Cha nhận thấy rằng Chúa Nhân Lành sẽ sắp đặt những người khác để chăm lo cho mọi khía cạnh khác của đức tin và lòng sùng kính của chúng ta. Cha được trao trọng trách là làm cho Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể được mọi người biết đến và yêu mến. Chỉ cần làm việc đó thôi cũng đã đủ khiến cho cha cùng tất cả các cộng sự của cha, những người đã gia nhập vào Hội dòng mới do cha sáng lập, trở nên bận rộn rồi, tất cả là ngang qua đời sống của họ. Bí Tích Thánh Thể là mầu nhiệm trung tâm và thâm sâu nhất về tình yêu của Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta, và không ai có thể nói rằng họ đã nắm bắt được toàn bộ sự sung mãn và ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể!

Là một người khôn ngoan và thực tế, cha Eymard nhận thức đầy đủ về khuynh hướng nơi con người chúng ta, đó là: bỏ qua công việc được trao phó cho mình, và thích xen vào những công việc được giao phó cho người khác. Sở dĩ có điều này là vì cỏ trong bãi của người hàng xóm dường như luôn xanh tươi hơn! Nhưng bi kịch ở chỗ: chúng ta không làm những công việc được trao phó cho mình cũng như không hoàn thành những công việc khác mà chúng ta có bổn phận phải làm, chúng ta bỏ lỡ cả hai, và làm tổn hại đến mọi người. Bên cạnh đó, Bí Tích Thánh Thể là mầu nhiệm trung tâm của tình yêu chứa đựng những chân lý quan trọng, hấp dẫn và lôi cuốn nhất. Do đó, những ai được giao phó công việc này sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách hơn những gì họ có thể gặp phải trong thực tế. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực cụ thể này vì tầm quan trọng của nó, có nhiều điều phức tạp mà người ta cần phải đặc biệt chú ý tới vì sợ rằng nó sẽ đưa đến những kết quả hời hợt.

Hơn nữa, vào thời cha Eymard, tình yêu là điều bị khước từ nhất, thực ra tình yêu không được mọi người biết đến và do đó cần phải được chú ý nhiều hơn. Không ngạc nhiên lắm khi cha đề nghị cô Gui-lốt nói với các chị em Nữ Tỳ Thánh Thể rằng họ chỉ nên chú ý đến một mình Thánh Thể mà thôi. Vì khi quan tâm đến Thánh Thể thì có ít nhất là ba việc cần phải làm. Thứ nhất, mọi người cần phải biết Thánh Thể là toàn bộ mầu nhiệm về tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi con người. Cần phải hiểu về tất cả những hệ quả của Bí Tích này ở cấp độ tâm linh, tâm lý, tín điều, xã hội và cảm xúc. Cha Eymard cho rằng Thánh Thể chứa đựng lời giải đáp cho những vấn nạn của con người và nếu đúng như vậy, thì người ta cần phải ‘đào sâu’ hay khám phá những khía cạnh chữa trị này với một khối lượng công việc cá nhân tương đối lớn.

Điều này đòi hỏi một sự nỗ lực nghiêm túc đối với bản thân để sống những đòi hỏi trong việc cử hành Thánh Thể của chúng ta, trưởng thành mỗi ngày về kỹ năng và sự khéo léo trong việc bẻ cuộc đời mình ra cho người khác. Vì Đức Giê-su phán bảo chúng ta rằng không phải những ai nói ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha! (Mt 7,21). Sau cùng, người ta chia sẻ những sự sung mãn này với người khác. Ba cấp độ này làm nên một chương trình tổng hợp cho toàn bộ đời sống của con người!