THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ THÁNH THỂ.

Tháng Năm đối với người Công Giáo còn được gọi là tháng Hoa. Tháng mà những người con cái của Mẹ bày tỏ lòng kính trọng mến yêu Mẹ thể hiện qua những câu ca, điệu múa và những cánh hoa xinh đẹp dâng lên Mẹ. Riêng với các linh mục, tu sĩ Thánh Thể, những người con cha thánh Eymard, tháng Năm được mang tên là Tháng Kính Đức Mẹ Thánh Thể.

Mẹ Maria là Mẹ Thánh Thể vì cả cuộc đời Mẹ luôn hướng về Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ gắn bó với Chúa qua từng giai đoạn cuộc đời nơi dương thế của Chúa; và khi Chúa không còn hiện diện cách thể lý thì Mẹ kết hợp với Chúa cách bí tích. Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm đời sống của Mẹ. Phòng Tiệc Ly là nơi Mẹ kết hợp mật thiết với Con Thần Linh của Mẹ.

Với các tu sĩ Thánh Thể, Mẹ Maria phải là mẫu mực cho chúng ta. Như Mẹ là Nhà Tạm đầu tiên cưu mang Chúa. Mỗi ngày chúng ta đón Chúa vào lòng, chúng ta xin Mẹ hình thành Chúa Giêsu trong ta để ta có được tâm tình và con tim của Chúa.

Mỗi giờ Chầu, ta kết hợp với Mẹ trong tình yêu, trong lời ca tụng lòng nhân hậu Chúa dành cho con người. Sự thờ phượng và ca tụng của Mẹ hoàn hảo nhất và đẹp lòng Chúa nhất vì Mẹ hiểu Chúa và Mẹ biết Chúa muốn gì. Xin Mẹ dạy chúng con cách tôn thờ mà Chúa muốn nhất nơi chúng con.

Trong cuộc sống, ta cùng học với Mẹ tinh thần sẵn sàng cho ý muốn của Thiên Chúa. Đây là điều mà ta không chỉ học mà còn cần sự trợ giúp của Mẹ để có thể vượt lên những yếu đuối của con người tự nhiên luôn chống lại ý Chúa. Nhờ đó ta mới có thể đáp trả lời mời gọi của tình yêu Chúa. Tình yêu chỉ thực sự là tình yêu khi có sự hy sinh. Cuộc đời Mẹ là một chuỗi những hy sinh cho kế hoạch của Thiên Chúa tình yêu, nên Mẹ đã trở nên Người Nữ Thánh Thể. Mẹ trao tặng cho nhân loại Tình Yêu vĩ đại là Chúa Giêsu,  Con yêu dấu của Mẹ.

Với chị em Nữ Tỳ Thánh Thể, “Mẹ Maria là mẫu mực, vì hơn bất cứ ai khác, trong lòng cộng đồng tín hữu, đã chăm chú với giáo huấn các tông đồ, trung thành với hiệp thông huynh đệ, với việc bẻ bánh và cầu nguyện” (LS 7)

Nếu có Mẹ đồng hành và hướng dẫn,người môn đệ Chúa sẽ không cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi chán chường. Đặc biệt những người phục vụ Thánh Thể khi có Mẹ ở bên sẽ luôn cảm nhận được sự dịu dàng của tình mẫu tử và nhất là chúng ta sẽ biết sống thế nào để làm cho nước Thánh Thể được lan rộng.

Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ.

Tháng Năm đối với người Công Giáo còn được gọi là tháng Hoa. Tháng mà những người con cái của Mẹ bày tỏ lòng kính trọng mến yêu Mẹ thể hiện qua những câu ca, điệu múa và những cánh hoa xinh đẹp dâng lên Mẹ. Riêng với các linh mục, tu sĩ Thánh Thể, những người con cha thánh Eymard, tháng Năm được mang tên là Tháng Kính Đức Mẹ Thánh Thể.

Mẹ Maria là Mẹ Thánh Thể vì cả cuộc đời Mẹ luôn hướng về Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ gắn bó với Chúa qua từng giai đoạn cuộc đời nơi dương thế của Chúa; và khi Chúa không còn hiện diện cách thể lý thì Mẹ kết hợp với Chúa cách bí tích. Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm đời sống của Mẹ. Phòng Tiệc Ly là nơi Mẹ kết hợp mật thiết với Con Thần Linh của Mẹ.

Với các tu sĩ Thánh Thể, Mẹ Maria phải là mẫu mực cho chúng ta. Như Mẹ là Nhà Tạm đầu tiên cưu mang Chúa. Mỗi ngày chúng ta đón Chúa vào lòng, chúng ta xin Mẹ hình thành Chúa Giêsu trong ta để ta có được tâm tình và con tim của Chúa.

Mỗi giờ Chầu, ta kết hợp với Mẹ trong tình yêu, trong lời ca tụng lòng nhân hậu Chúa dành cho con người. Sự thờ phượng và ca tụng của Mẹ hoàn hảo nhất và đẹp lòng Chúa nhất vì Mẹ hiểu Chúa và Mẹ biết Chúa muốn gì. Xin Mẹ dạy chúng con cách tôn thờ mà Chúa muốn nhất nơi chúng con.

Trong cuộc sống, ta cùng học với Mẹ tinh thần sẵn sàng cho ý muốn của Thiên Chúa. Đây là điều mà ta không chỉ học mà còn cần sự trợ giúp của Mẹ để có thể vượt lên những yếu đuối của con người tự nhiên luôn chống lại ý Chúa. Nhờ đó ta mới có thể đáp trả lời mời gọi của tình yêu Chúa. Tình yêu chỉ thực sự là tình yêu khi có sự hy sinh. Cuộc đời Mẹ là một chuỗi những hy sinh cho kế hoạch của Thiên Chúa tình yêu, nên Mẹ đã trở nên Người Nữ Thánh Thể. Mẹ trao tặng cho nhân loại Tình Yêu vĩ đại là Chúa Giêsu,  Con yêu dấu của Mẹ.

Với chị em Nữ Tỳ Thánh Thể, “Mẹ Maria là mẫu mực, vì hơn bất cứ ai khác, trong lòng cộng đồng tín hữu, đã chăm chú với giáo huấn các tông đồ, trung thành với hiệp thông huynh đệ, với việc bẻ bánh và cầu nguyện” (LS 7)

Nếu có Mẹ đồng hành và hướng dẫn,người môn đẹ Chúa sẽ không cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi chán chường. Đặc biệt những người phục vụ Thánh Thể khi có Mẹ ở bên sẽ luôn cảm nhận được sự dịu dàng của tình mẫu tử và nhất là chúng ta sẽ biết sống thế nào để làm cho nước Thánh Thể được lan rộng.

Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ.

Nữ tỳ nhỏ Học viện sss.