Tâm nguyện Vĩnh khấn

 

 “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” ( Tv 142,10) 

Lạy Chúa, xin hãy dạy con luôn biết vui nhận những ân huệ Chúa ban cho con qua nếp sống tôn thờ, để trong mọi sự con luôn biết chọn sống và thực thi điều đẹp ý Chúa trong đời con.

Matta Đoàn thị Thúy Hà,sss   

 

 

“Để trái tim Thầy đập nhịp cho con”

( St. Eymard) Mình Thánh Chúa mà con nhận lấy là Đức khiêm Nhường trong tay con và con tôn thờ đức ẩn khuất đó bằng cả đời sống khiêm nhường của con. Nhờ đó, chính Thầy sẽ sống trong con, con tim con sẽ là cái vỏ chứa đựng trái tim Thầy, sẽ là nơi cho trái tim Thầy rung động. Thầy sẽ làm cho linh hồn con đầy ắp những ước muốn và sức sống của Thầy. Amen.

Maria Hồ thị Phượng,sss 

 

“Người đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” ( Gl 2,20b) 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là tình yêu duy nhất, chân thật và tuyệt đối của lòng con. Xin lấp đầy trái tim con bằng tình yêu của Chúa, xin lấy Thần Khí Chúa mà thánh hiến con. Để đời con thấm nhuần  tình yêu của Chúa, trở nên của lễ sống động, một đời tôn thờ, ca tụng, yêu mến Chúa liên lỉ trong mọi hoạt động của cuộc sống con. Amen

Anna Phan thị Đào,sss   

 

“Tôi không thể tự ý mình làm gì” ( Ga 5,30) 

Lạy Chúa là Đấng con tìm kiếm và là cùng đích đời con. Con nhận biết rằng sự hiện hữa, ơn gọi, khả năng cũng như quá khứ, hiện tại và tương lai đều xuất phát từ Chúa và trong tay Chúa. Ngài là căn nguyên mọi sự và là Đấng nắm giữ mọi bí mật đời con. Vâng, lạy Chúa, mọi sự con có đều là của Chúa.

Anna Hồ thị Hương,sss       

 

“Hãy thuộc về Ta trong Thánh Thể” ( St. Eymard) 

Lạy Chúa Giê-su, chính lời mời “Hãy ở lại” của Chúa không ngừng lôi kéo, thôi thúc, khiến con thưa lên lời “Xin Vâng”. Xin cho con biết cách ở lại với Chúa mỗi ngày để luôn thuộc về Chúa, trong bổn phận của người nữ tỳ là tôn thờ Bí Tích Cực Thánh, “sống cho Chúa Giê-su Thánh Thể và chết đang khi vẫn còn quanh quẩn bên Nhà tạm thánh thiêng” (St. Eymard)

Anna Trần thị Hường,sss       

 

“Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc tôi” ( 2Cr 5,14a) 

Ôi! Chúa Giê-su Thánh Thể quá yêu con. Ngài đã chết để con được sống bằng sức sống của Ngài. Con yêu mến Ngài. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể của lòng con. Xin cho con dám sống chết cho Ngài và suốt đời chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.

Anna Nguyễn thị Hải Thúy,sss