Niềm Vui Tiến Lên Trong Đời Dâng Hiến…

“Thỉnh Viện có mục đích cho ứng sinh tìm hiểu cuộc sống cụ thể của Dòng,…và thử luyện khả năng đáp ứng ơn gọi.”(Ls # 44.3)

Theo truyền thống của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam, hôm nay ngày 13/05/2018, chúng tôi tiếp nhận thêm 9 em Dự Tu tiến lên trong ơn gọi:

1. Em Maria Thúy Vy

2. Em Maria Minh Phụng

3. Em Têrêsa Bùi Hân

4. Em Têrêsa Bùi Thủy

5. Em Maria Thanh Hoa

6. Em Maria Dương Vang

7. Em Maria Kim Thịnh

8. Em Têrêsa Kiều Anh

9. Maria Hoàng Yến

Qua thời gian tìm hiểu và sống cùng cộng đoàn, tiếng Chúa thôi thúc các em mở lòng quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa trong ơn gọi Nữ Tỳ Thánh Thể. Đáp lại tình yêu của Chúa, 9 em đã can đảm dấn thân bước lên Thỉnh viện. Và với sự dẫn dắt, huấn luyện sơ khởi, Dì Giám Tỉnh, quí Dì giáo đã đón nhận các em trong thiện chí, cố gắng và tấm lòng khát khao tận hiến.

Tạ ơn về biết bao ân huệ Chúa thương ban và chọn gọi các em trong ơn gọi Thánh Thể để tiếp nối những Nữ Tỳ tôn thờ, yêu mến và phục vụ cho Tình yêu và Vinh quang Thánh Thể. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thánh Thể mà hôm nay chúng con mừng kính, ban cho các em một lòng trung tín với Chúa đến cùng. Xin Chúa Giê-su, Đấng các em đang theo luôn đồng hành và nâng đỡ các em Tân Thỉnh Sinh trên bước đường sắp tới.

Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam và Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang-Bình Đa chúc mừng 9 em tân Thỉnh Sinh.

Dã Quỳ,sss.