Ngày 9 Tháng 9

 

 “Tự do thiêng liêng, đó là linh hồn với quyền lực tình yêu. Hãy luôn sống tự do trong tình cảm cũng  như  trong mọi hoạt động của các con”.

(Cha Thánh E-ma)
 
    
      

  .