Ngày 9 Tháng 8

Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá

Nơi Thiên Chúa chẳng hề có gì là “nhẫu nhiên”

(Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá).      
  

 

 .