Ngày 6 Tháng 8

 

 (Chúa Hiển dung). Thánh Phêrô xin được ở lại trên núi. Chúa Giêsu đã từ chối điều đó. Không, đó chỉ là hoãn lại ơn đó. Chính hôm nay Chúa Giêsu đã xây dựng lều Người giữa chúng ta, mãi mãi, và Người cho ta ở với Người luôn mãi trên Ta-bo Thánh Thể.

(Bài giảng của Cha Thánh Eymard)      
     
 
          

  .