Ngày 5 Tháng 8

 

 Con người của lòng tin không phải là người tin Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng là người tin rằng có thể đạt được mọi sự từ nơi Chúa.

(St Gioan Climaque)       
 
          

  .