Ngày 4 Tháng 8

 

 Thánh Gioan Maria Vianney

Bổn phận cao đẹp của con người là cầu nguyện và yêu mến.

 (St Gioan Maria Vianney)

          

  .