Ngày 26 Tháng 6

Ngày 26 Tháng 6

 

 Hiệp Lễ. “Thánh Thể là tưởng niệm đời sống Phục sinh của Chúa Giêsu, vì đó không còn là thân xác thụ động và chết khi chúng ta nhận lấy lúc Hiệp Lễ, nhưng là thân xác vinh quang sống lại thông ban cho ta nguyên lý của sự sống lại vinh quang”.

(Bài giảng của Cha E-ma cho dịp Rước Lễ Lần Đầu 13,2)