Ngày 23, Tháng Năm

  

 

Thánh Ria Cascia (nữ tu)

Giả như trong suốt một tháng hay một tuần, phải chịu những sự phiền sầu đau khổ, mà linh hồn biết vui nhận theo ý Chúa, thì có lẽ còn tiến nhanh hơn cả một năm trời mà cảm thấy an ủi ngọt ngào.

(St Margarita Maria).