Ngày 21 tháng 2 – Thánh Phaolô nói : Chân lý của Chúa sống động và hiệu quả – đó là gươm hai lưỡi xuyên thấu tâm linh [Dt 4, 12]. Chân lý đó có tất cả quyền năng của Chúa. […] Để được hiệu quả phong phú, con người cần đặt vào lòng mình, cần giấu nó vào tim như nhà tạm để học hỏi, suy niệm tùy thích, để được thâm tình, gần gũi cho cá nhân như hoa quả thiêng liêng của tình yêu.(Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 192, 6)