Ngày 2 Tháng 4

  

 

Thánh Phanxicô Paola (ẩn tu)

“Hãy yêu mến sự bình an. Đó là kho tang quý giá nhất, đáng ước ao hơn cả”.

(St Phanxicô Paola)     

                                                            

          

     

      

        

         

.