Ngày 19 Tháng 11

  

“Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu đã ra đi thế nào : Người nói với các môn đệ, rất dịu dàng, đầy yêu thương, , tạo cho họ hi vọng vào phần thưởng mai sau. Thầy đi dọn chỗ cho anh em, Thầy lên cùng Cha, Thầy cầu bàu cho anh em, Thầy mở cửa cho anh em, hãy xua đuổi buồn phiền. Hãy đặt tâm hồn anh em vào niềm vui hi vọng”

(Cha Thánh E-ma)

 

.