Ngày 16 Tháng 5

Ngày 16 Tháng 5 

Ôi ! Hạnh phúc cho linh hồn được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, họ hiểu rõ những chân lý cao cả, đó là điều các linh hồn đơn sơ được Thánh Thần Chúa  thông ban cho tình yêu và tỏ hiện cho các mầu nhiệm của Người. Cuộc đời các thánh là một bằng chứng sống động về điều nầy.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Ba Mariste 62,2)