Ngày 12 Tháng Mười

Ngày 12 Tháng Mười

 

 

“Ta nghĩ rằng sẽ có thời gian, vì thế chúng ta luôn sống hờ hững mà không phải là hiện tại, vì thế chúng ta hờ hững với hiện tại. 

Cha Thánh Ema