Ngày 12 Tháng 9

 

 “Nếu các con sống vượt trên những đám mây mù hay những trận bảo tố, để hiện diện luôn với ánh mặt trời, rực sáng, các con sẽ ít sợ những làn gió hay sa mù dưới chân”. 

(Cha Thánh E-ma)           
 
    
      

  .