Ngày 01 Tháng 04

Ngày 01 Tháng 04

 

Nhà St Jacques bị giải tỏa. Phải thuê nhà ở 71, đại lộ Montparnass (1867).
Mẹ Marguerite Rước Lễ lần đầu tại Chasselay. Lập lại những lời hứa của Bí Tích Thánh Tẩy Thánh Hiến cho mẹ Maria. Ơn gọi sống đời tu (1827).

 

CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ

Sr. Marcella Maca – France (†1988)
Sr. Marie André Gendron – Canada (†2010)