MỪNG TRỌNG THỂ LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ- LỄ HUY HIỆU DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ.

Hân hoan Mừng trọng thể Lễ Huy Hiệu Dòng hôm nay, chúng ta hãy khiêm tốn, thành kính đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô như đón nhận chính quà tặng Tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cùng sống ý nghĩa của mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa và tôn thờ Bí tích Thánh Thể, để được hiệp thông với Chúa và được tham dự vào hạnh phúc Nước Trời.

Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.  Chúng ta cùng cầu xin cho anh chị em trong hai Hội Dòng Thánh Thể, Nữ tỳ Thánh Thể và Tu Hội Christi, Hiệp hội Thánh Thể, luôn biết khát khao rước Mình Thánh Chúa làm của ăn đích thực nuôi dưỡng linh hồn, biết chọn Thánh Thể làm tâm điểm đời mình và loan truyền Nước Thánh Thể cho muôn dân.