Mừng lễ Bổn mạng Nhà Chính- ĐỨC MẸ LAVANG.

Hân hoan mừng lễ Mẹ Lavang-Bổn mạng Cộng đoàn nhà chính.

Nguyện xin Mẹ ban muôn ơn lành và gìn giữ cộng đoàn chúng con trong vòng tay của Mẹ, như Mẹ đã bồng ẵm che chở Chúa Giêsu, Con yêu của Mẹ.