MỘT CHÚT SUY TƯ…

Nghĩa trang buồn… lặng im tôi đứng ngắm,

Từng lớp người thân gửi gắm nơi đây.

Chị giàu sang, anh khốn khổ xuôi tay,

Bao danh vọng để lại ngay trần thế!

Không mang gì, dẫu luyến lưu chẳng thể.

Chỉ Tình yêu là đáng kể, đáng công.

Lòng từ tâm, sống quảng đại mênh mông.

Luôn tha thứ, cho đi không tính toán.

Trước Thiên Nhan, ta sẽ được xét đoán:

Yêu tha nhân, yêu Chúa trọn tâm hồn.

Tình yêu thương vĩnh cửu mãi trường tồn

Danh lợi thú, bon chen còn hay mất?

Hãy biết sống như ngày mai sẽ chết,

An đời này, Hạnh phúc kết đời sau.

Dã Quỳ