M Ộ T  C Õ I   Đ I   V Ề

Ở đây, ngày rất dịu dàng

Tịnh không, không một âm vang động hờ

Con thường hỏi rất vu vơ

Chúa ôi, biết đến bao giờ, đời con

Lặng thầm, như đá trên non

Trơ thân trầm tích, vô ngôn giữa đời ?

 

Ở đây, thời khắc êm vơi

Lúa ngô nằm với đất trời phơi phong

Con thường hỏi giữa mênh mông

Chúa ôi, ngàn biếc, chen hồng mà chi ?

Mai kia, cỏ lá xanh rì

Trông ra, mấy vạt tà huy mịt mùng

 

Ở đây, chiều tối rưng rưng

Lao xao bốn phía cây rừng lao xao

Con thường hỏi những trăng sao

Chúa ôi, quanh quất bến nào, đường quê ?

Ngước nhìn lên đỉnh Can- vê

Nửa khuya thao thức, còn nghe tiếng gà ?

 

Ở đây, nhìn thấu xương da

Trăm năm còn mất, đâu là hợp tan ?

Con thường hỏi những tro than

Chúa ôi, cả những phai tàn, về đâu ?

Đêm dày, ngồi nhẫn,canh thâu

Mới hay, mình giữa nông sâu, ngọn nguồn

 

Ơn Người mưa móc trên con

Suối sông, đồng bãi, trào tuôn, vỡ oà

Rồi đây, mình cũng chia xa

Kẻ lên đầu núi, người ra cuối dòng

Cầm bằng một sợi tơ không

Thì xin làm hạt bụi hồng nhỏ nhoi

 

Rồi đây, người chẳng bên người

Hắt hiu cồn vắng, duềnh khơi,giang hà

Cầm bằng giọt lệ phôi pha

Chúa ôi, đời những phù hoa, hư huyền

Bao giờ con được treo lên

Để tan ra, trở về miền tịch liêu ?

Francis Assisi Lê Đình Bảng.