LỜI TẠ ƠN …

Hôm nay, 22/5/2020, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt nam dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, về muôn hồng ân Chúa đã ban xuống trên Tỉnh Dòng qua Tu Nghị Tỉnh đang diễn ra. Đặc biệt, chúng con tạ ơn Chúa về việc bầu chọn Chị Giám Tỉnh và Ban cố vấn Tỉnh mới đã hoàn tất trong tình yêu của Chúa, và trong sự bầu cử của Đức Mẹ Thánh Thể cũng như của Cha Thánh Tổ Phụ Eymard.

Chị em trong Tỉnh Dòng Chúc Mừng

Chị Têrêsa Đinh thị Anh Đào 

Tái đắc cử Tân Giám Tỉnh, khóa 2020 – 2023 

Và Ban Cố Vấn:

Chị Anna Lê thị Lệ Diễm

Chị Agnès Nguyễn thị Tuyết Hằng

Chị Maria Lê thị Tho

Chị Anna Phú thị Thùy

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban tràn những ơn cần thiết và nâng đỡ giúp các chị chu toàn trách nhiệm phục vụ Tỉnh Dòng mà Chúa đã trao phó. 

Sơn Mai Hoa,sss.