LỜI CỦA ĐỜI

 1. 

Lời của cát bụi
Nói về kiếp người. 

Lời của sương rơi
Nói về phiêu bạt. 

Lời của đôi mắt
Nói những buồn vui. 

Lời của thiên thu
Nói trong lặng lẽ. 

Lời của dương thế
Qua tiếng thở dài. 

Lời của ngày mai
Nói qua tiếng hát. 

Lời của sự thật
Nói trong đức tin. 

Lời của bình minh
Nói trong bóng tối. 

2.

Khi lòng đã nguội
Lời cũng rã rời. 

Xao xuyến chơi vơi
Lời như im bặt. 

Bốn bề tẻ ngắt
Tìm lời nơi đâu? 

Tìm trong bể dâu
Lời nào trường cửu? 

Lối tả lối hữu
Mong lời chỉ đường. 

Thế giới mười phương
Đợi lời lên tiếng. 

Những gì sẽ đến
Từ lời hôm nay. 

Lời của đường dài
Lúc này đang ngỏ. 

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, 10-1-2021
Chúa Nhật Lời Chúa, 24-1-2021

Khổng Thành Ngọc