Kính Nhớ Mẹ Marguerite Guillot

Ngày 7 Tháng 7

Kính Nhớ Mẹ Marguerite Guillot

Tổng Quyền Tiên Khởi Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể

 + Cùng Với Mẹ Marguerite, chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con lòng đơn sơ tìm Chúa trong mọi sự, và chỉ tìm làm đẹp lòng Người. Lòng đơn sơ làm cho linh hồn hiền dịu, tế nhị, trong sáng và ghê tởm những gì không phải Chúa. Lòng đơn sơ không biết điều không tốt của tha nhân. Xin cho chúng con biết sống an hòa với những tính khí khó khăn nhất, biết sẵn sàng sửa sai, chấp nhận nghịch ý, biết sống khiêm tốn, và cho chúng con bí quyết yêu mến những ai làm chúng con đau khổ. Cuối cùng, lòng đơn sơ được thấu hiểu mầu nhiệm lớn lao của Thập Giá, và được hiệp thông thân tình với Chúa, với sự tự do của con cái Chúa. biết tìm và cảm nếm Chúa khắp nơi. Amen.

*** Mời Bạn ghé xem tiểu sử của Mẹ Marguerite tại: http://www.dongnutythanhthe.net/marguerite-tren-tien-khoi-cua-dong-nu-ty-thanh.html