HỒNG ÂN THEO CHÚA…

Hôm nay ngày 13/5/2019, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể hân hoan Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Thánh Thể. Niềm vui càng nhân đôi khi Tỉnh Dòng có thêm 8 em Dự Tu can đảm tiến lên một bước nữa trong ơn gọi. Tất cả chị em trong Tỉnh Dòng và toàn thể Hội Dòng cùng Mẹ Maria Thánh Thể dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng các em Tân Thỉnh Sinh 2019:

Em Maria Trần Thị Thanh

Em Maria Ka Chuyên

Em Maria Nguyễn Thị Thu Hà

Em Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh

Em Anna Nguyễn Thị Thanh Hoài

Em Maria Nguyễn Thị Phương Hiền

Em Anê Thành Phan Nữ Ánh Trúc

Em Maria Hoàng Thị Hoài Tiên

Cầu chúc các em được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần và luôn được Đức Mẹ Thánh Thể đồng hành nâng đỡ trên hành trình theo Chúa trong ơn gọi Nữ Tỳ Thánh Thể. 

Sơn Mai Hoa, sss.