Hiệp Hội Thánh Thể Canada Hành Hương Đền Thánh Giuse Montréal, Quebéc.

Nhân dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa, ngày 23/6/2019. Anh chị em trong Hiệp Hội Thánh Thể Ottawa, Montréal và Sherbrooke  hành hương Đền Thánh Giuse tại Montréal- Québec. Đã hiệp thông cử hành Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể tại Đền Thánh.