“GIỜ” CỦA CHÚA.

Trong xã hội ngày nay, có nhiều công việc, nhiều dự án bị đổ bể bởi sự đốt cháy giai đoạn. Từ việc học đến việc làm; từ gieo trồng đến thu hoạch; từ sản xuất đến tiêu dùng…Mọi sự đều càng nhanh càng tốt. Hậu quả là gì? Hẳn mọi người đều biết.

Nhìn về lịch sử tạo dựng cũng như lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã đặt cho vũ trụ con người một định luật, đó là thời gian. Tuân theo định luật này, mọi loài mới đạt đến sự hoàn hảo theo ý thiên Chúa. Không chỉ những thụ tạo tuân theo những định luật này mà chính Thiên Chúa đã tuân theo, trước khi Người tạo dựng mọi loài từng bước một: ngày thứ nhất, ngày thứ hai…thứ sáu. Khi thực hiện kế hoạch nào, Ngài báo trước qua các ngôn sứ, các biến cố và  Khi đến thời viên mãn Thiên Chúa đã sai Con Một đến trong trần gian. Và suốt cuộc sống dương gian, Chúa Giêsu luôn chờ đến “giờ” Cha đã định để thi hành ý Cha.

Phần con người, muốn thành tài phải kiên trì học tập; muốn nên thánh phải kiên nhẫn rèn luyện nhân đức, và tiến trình này không chỉ ngày một ngày hai mà cả cuộc đời. Từng bước một thôi, ta sẽ không ngán mà bỏ cuộc. Nếu Chúa đã gieo vào trong ta những ước mơ, thì ta cứ từ từ thực hiện ước mơ đó trong sự tin tưởng phó thác vào Chúa. Ta muốn cộng đoàn mình thăng tiến, ta cũng phải bình tĩnh đợi chờ, không nên vì chưa thấy tiến triển mà sinh nản lòng không còn muốn cộng tác nữa. Trong các mối tương quan cũng thế, nhiều khi ta muốn người này người kia thay đổi mà không cho họ thời gian thì ta  sẽ chỉ nhận những khó chịu về mình mà thôi.

Do đó, con người cần noi gương Chúa tuân theo định luật thời gian. Cứ kiên tâm bền trí chờ đợi đến thời đến buổi kế họach cho cuộc đời mình được thực hiện. Như thế sẽ không xảy ra những điều bất hảo hay những xáo trộn trong đời sống. Nếu không tuân thủ định luật này, con người sẽ tự chuốc lấy hậu quả không tốt vào mình chứ không thể đổ lỗi cho Thiên Chúa.

Từng bước một thôi, mọi sự đều có thời của nó.

Xin Chúa giúp con đừng bao giờ thất vọng.

Một Nữ Tỳ Nhỏ HV CĐ Hoàng Mai.