Giờ Chầu Thánh Thể mùa Vọng và mùa Giáng Sinh-năm B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

 • Hát: Kinh Chúa Thánh Thần-Đọc Kinh Tin Cậy Mến.
 • Đặt Mình Thánh Chúa.
 • Hát: Con Thờ lạy hết tình – Thinh lặng ít phút.

TÔN THỜ

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin thờ lạy Chúa và yêu mến Chúa đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể vì yêu thương nhân loại chúng con, chúng con xin tạ ơn Chúa hết lòng. Chúng con cũng xin dâng tâm tình sốt sắng của Giáo Hội trong Mùa Vọng này để ca tụng Chúa:

1- Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu, như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần, làm người thế để tìm phương giải cứu, cả muôn loài khi sắp mãn thời gian – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

2- Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ, lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh; khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở, đã tiêu tan bao cảm nghĩ tội tình –  Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

3- Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán, Ngài xét soi mọi toan tính trong lòng. Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên mãn, tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung –  Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

4- Dám xin Chúa đem lòng thương trời bể, tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho! Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ, chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ –  Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

5- Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có, Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giêsu, Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và mãi đến thiên thu –  Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

(Thinh lặng 2’ – 3’ mỗi người dâng tâm tình thờ lạy riêng)

 NGHE LỜI CHÚA                  

 • Hát: Xin cho con biết lắng nghe-(Mời cộng đoàn đứng)
 • Đọc Tin Mừng : Mc 13, 33-37(Mời cộng đoàn ngồi) – Thinh lặng 2’-3’
 • Đọc suy niệm hoặc nghe Cha giảng -Thinh lặng 2’-3’

TẠ ƠN

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời chúng con là một chuỗi hồng ân Chúa ban mà chúng con không bao giờ cám ơn cho đủ. Chúng con xin dâng những giây phút ngắn ngủi ngồi gần bên Thánh Thể Chúa, để tạ ơn thay cho những thiếu sót chúng con đã nhận được trong đời sống nhưng chúng con chưa biết cám ơn:

 • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ lời loan báo của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng con nhận ra Chúa chính là Đấng thanh tẩy muôn dân khỏi mọi tội lỗi, khỏi nô lệ của ma quỷ và sự chết – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • Chúa là Mục Tử tốt lành chăn dắt đoàn chiên và chúng con được vinh dự thuộc về đoàn chiên của Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Chúng con tin Chúa sẽ đến với nhân loại chúng lần nữa. Ngày đó, Chúa sẽ đưa chúng con về chung hưởng hạnh phúc nước trời với Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể dù mắt phàm chúng con chẳng thấy, nhưng chúng con tin Chúa luôn ở giữa chúng con, ban ơn và biến đổi chúng con – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

( Thinh lặng ít phút, mỗi người dâng tâm tình thờ lạy riêng, mỗi người âm thầm tạ ơn riêng; có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Trời cao.

SÁM HỐI    (Mời cộng đoàn quỳ)

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Thầy dạy nhân hậu, là Cha yêu thương, là Mục Tử tốt lành săn sóc đoàn chiên. Chúng con là những người tội lỗi yếu hèn chạy đến kêu cầu và trông cậy vào tình Chúa xót thương, hầu chúng con có thể đứng vững trước mặt Chúa trong ngày quang lâm:

1- Lạy Chúa, tội lớn nhất của con người ngày nay là đánh mất ý thức về tội. Vì thế, chúng con chạy đến nài xin lòng nhân từ của Chúa thương xót thứ tha và dẫn chúng con về đoàn chiên Chúa. Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 2- Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con đến để Chúa  ban ơn và bồi dưỡng tâm linh. Nhưng chúng con vẫn thờ ơ lãnh đạm trước Bí Tích cực trọng này. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

3-  Lạy Chúa, chúng con biết rằng: trên đời này, chẳng có ai bền vững đón nhận khiếm khuyết của con người để chữa lành như Chúa. Vậy mà chúng con vẫn chưa chịu thống hối ăn năn. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con.

        Đ. Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

4-  Lạy Chúa, Mùa Vọng giúp chúng con nhớ đến quê hương mình ở trên trời để chuẩn bị cho ngày chúng con gặp gỡ Chúa. Nhưng chúng con vẫn còn mải mê thế sự dưới trần, khiến tâm hồn chúng con xao lãng và quên đi cùng đích của đời mình. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con.

        Đ. Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

(Thinh lặng 2’-3’,mỗi người tự sám hối riêng;  có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Xin cho lòng chúng con… (MV. 130)

XIN ƠN                 (Mời cộng đoàn quỳ)

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mùa Vọng là cơ hội thức tỉnh tâm hồn chúng con: Chúa đã đến trần gian, Chúa còn đến với con người qua Lời Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể, qua Giáo Hội và Người còn trở lại trần gian lần nữa. Với niềm tin đó, chúng con dâng lời cầu xin:

 • Giáo Hội có sứ mạng loan báo Chúa đã đến ban ơn cứu độ cho con người và Người còn trở lại trong vinh quang – Xin cho Giáo Hội được ơn trung thành và hăng say thi hành sứ vụ – Chúng con cầu xin Chúa.

               Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Thế giới và con người hôm nay còn đang lao đao vì những tệ nạn xã hội làm suy thoái tinh thần đạo đức của con người – Xin cho nhân loại chúng con biết trở về và nhìn nhận Chúa là vị thẩm phán công minh chính trực, là nguồn mạch của sự thánh thiện, để biết chỉnh đốn lại con người mình, hầu được ơn cứu độ – Chúng con cầu xin Chúa.

               Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Ngày nay có nhiều người quan tâm đến sự sống con người, nhưng cũng không thiếu những người vì ích kỷ, tham danh vọng mà bỏ đi những mầm sống từ trong lòng mẹ – Xin ban ơn hoán cải để mọi người biết tôn trong sự sống con người. Chúng con cầu xin Chúa.

               Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Mọi sự trần gian thuộc quyền của Chúa. Xin cho những người khá giả hơn biết chia sẻ cơm ăn, áo mặc cho những ai nghèo túng để mọi người được hưởng bình an hạnh phúc. Và xin Chúa ban các ơn cần thiết cho đời sống chúng con – Chúng con cầu xin Chúa.

               Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 (Thinh lặng ít phút cầu nguyện riêng)

KẾT CHẦU:

 • Hát Cầu cho Đức giáo Hoàng. – Đây nhiệm tích.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG                                                 

 • Hát: Kinh Chúa Thánh Thần-Đọc Kinh Tin Cậy Mến
 • Đặt Mình Thánh
 • Hát: Con thờ lạy hết tình … (Thinh lặng giây lát)

TÔN THỜ

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang cùng với Giáo Hội, suy gẫm mầu nhiệm Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để làm người trần, sống như chúng con, ngoại trừ tội lỗi và để cứu chuộc chúng con. Với ơn trọng đại này chúng con cảm thấy mình thật bất xứng, nhưng Chúa vẫn yêu thương tha thứ và dạy dỗ chúng con qua Giáo huấn của Giáo Hội, qua các vị mục tử của Chúa, nhất là qua các bí tích, để chúng con được hưởng ơn cứu độ. Với tâm tình thờ lạy và biết ơn, chúng con xin dâng tâm tình sốt sắng của Giáo Hội trong Mùa Vọng này để ca tụng Chúa:

1- Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công, hào quang muôn thuở soi lòng thứ dân, tay Ngài cứu độ gian trần, lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày: Xót thương cảnh thế gian này, trong tay thần chết tháng ngày héo hon, thế nhân suy nhược hao mòn, Chúa tìm linh dược ngàn muôn nhiệm mầu – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

2- Thời gian viên mãn khởi đầu, Chúa vào trần thế khác nào lang quân, bước ra khỏi chốn phòng loan, là lòng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong. Quyền năng tuyệt đối vô song, khiến cho thụ tạo một lòng khiếp oai, trời cao đất thấp mọi loài, vẹn toàn thiên ý chẳng sai chút nào –  Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

3- Khẩn nài Đấng Thánh chí cao, tới ngày Thẩm Phán lại vào trần gian, giữ con luôn được an toàn, khỏi vương cạm bẫy Xa-tan trên đời – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

4- Tiến dâng Vua Cả Nước Trời, cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh, Thánh Thần đồng trị uy linh, muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng –  Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

(Thinh lặng 2’ – 3’, mỗi người dâng tâm tình thờ lạy riêng)

NGHE LỜI CHÚA

 • Hát: Xin cho con biết lắng nghe-(Mời cộng đoàn đứng)
 • Đọc Tin Mừng Mc1,1-8

(Mời cộng đoàn ngồi – Thinh lặng 2’-3’)

 • Đọc Suy niệm hoặc nghe Cha giảng – (Thinh lặng 3’–5’)

TẠ ƠN

          Lạy Chúa Giêsu, khi nhân loại chúng con phạm tội, Chúa đã không nỡ nhìn chúng con chìm đắm trong sự chết đời đời, nhưng đã dùng Hy Tế thập giá của Chúa để cứu vớt chúng con, cho nhân loại chúng con được chung hưởng sự sống của Chúa. Hơn nữa, Chúa còn dùng Kinh Thánh, lời giáo huấn của Giáo Hội, như người Cha, người mẹ nhắc nhở chúng con hãy sống hiếu thảo với Cha trên trời. Trong tâm tình yêu mến, chúng con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn:

 • Có tiếng người hô trong hoang địa:‘Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi ” – Lạy Chúa Giêsu, ở mỗi thời đại, Chúa đều dùng những vị mở đường cho chúng con tiến bước, để chúng con được hạnh phúc sống trong gia đình của Giáo Hội – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • Xưa trong hoang địa, Thánh Gioan Tiền Hô đã nghe được tiếng Chúa nhờ sống nội tâm và thinh lặng. Giờ đây, qua Lời Chúa và qua giáo huấn của Hội Thánh, Chúa cũng muốn chúng con khám phá ra tình yêu Chúa đang hiện diện và đồng hành với chúng con trong từng giây phút của cuộc đời – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • Lạy Chúa Giêsu, thông qua năng quyền của vị linh mục khi ban bí tích giải tội, Thiên Chúa đã không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Đó là một hồng ân, một sự thật mà Thiên Chúa luôn chăm sóc linh hồn mỗi người chúng con, để chúng con được sống trong ân sủng của Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

4-   Lạy Chúa Giêsu, trong mỗi thánh lễ, Chúa vẫn sẵn sàng ban Mình và Máu Thánh Chúa cho chúng con, để chúng con được sống kết hợp mật thiết với Chúa và cho chúng con có đủ sức chống trả các chước cám dỗ. Đó là ơn cao quý vô cùng cho đời chúng con- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

          Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

(Thinh lặng 3’–5’,mỗi người tạ ơn riêng; có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Đến muôn đời …

SÁM HỐI                 (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu, sứ điệp của Gioan Tẩy Giả năm xưa đã được nhiều người lắng nghe và hoán cải. Sứ điệp đó hôm nay cũng vẫn mang một giá trị khẩn thiết, giúp chúng con ý thức trở về với Chúa mỗi ngày, nhất là trong Mùa Vọng này. Vì lạy Chúa, trước mặt Chúa, mỗi người trong chúng con đều là những tội nhân đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa tha thứ và hoán cải chúng con:

 1. Giữa lòng thế giới hôm nay, Giáo Hội vẫn thay lời Thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi các con cái mình hãy canh tân sám hối, trở về với Thiên Chúa là Cha nhân hậu, luôn yêu thương và hay tha thứ. Nhưng chúng con vẫn chần chừ, chưa đón nhận sứ điệp này qua những vị mục tử đang thay mặt Chúa hướng dẫn chúng con – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

2. Thiên Chúa ban cho con người có tự do chọn lựa tốt xấu và chịu trách nhiệm về việc chọn lựa này. Nhưng chúng con thường ỷ nại vào trí khôn ngoan của mình, nên đã bao lần chúng con đã chọn sai trong cuộc sống, làm buồn lòng Chúa và gây hậu quả không tốt cho những người sống chung quanh chúng con – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

3. Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận mình đã được nhận lãnh biết bao ơn lành Chúa ban trong cuộc sống, nhất là hồng ân sự sống và ơn được làm con Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Nhưng chúng con chưa biến cuộc đời mình thành lời ca tụng, tạ ơn Chúa – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

4-  Lạy Chúa Giêsu, mỗi Mùa Vọng về, là cơ hội nhắc chúng con chuẩn bị cho ngày chúng con được gặp Chúa trên quê trời. Nhưng lạy Chúa, tâm hồn chúng con vẫn còn nhiều lối quanh co, nhiều sù sì của tính ích kỷ, nhiều núi đồi của sự kiêu ngạo – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

5- Lạy Chúa Giêsu, chỉ khi rước Thánh Thể Chúa vào lòng, con người mới có đủ sức mạnh để chống trả các cơn cám dỗ. Nhưng lạy Chúa, vẫn còn nhiều người coi thường việc tham dự Thánh lễ hằng ngày và ít rước Chúa vào lòng – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 (Thinh lặng 3’ – 5’, mỗi người tự sám hối riêng;  có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Xin cho lòng chúng con…

XIN ƠN        (Mời cộng đoàn đứng)

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang được hạnh phúc ở bên Chúa, được Chúa cho gặp gỡ và thưa chuyện với Chúa. Chúng con cảm nhận được rằng; đây là hồng ân Chúa ban không phải bởi công chúng con, nhưng là do lòng yêu thương của Chúa đã mời gọi chúng con đến đây, thờ lạy Chúa thay cho muôn người. Chúng con xin tạ ơn và xin dâng Chúa những ước nguyện:

 • Lạy Chúa Giêsu, trong Năm thánh hóa các Giáo xứ, chúng con cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội có thêm nhiều vị mục tử tốt lành, khôn ngoan, thánh thiện, để theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả, các ngài dám can đảm, dấn thân loan báo Tin Mừng cho những nơi đang thiếu của ăn Lời Chúa và Thánh Thể – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Thánh Gioan Tẩy Giả đã biết quên mình để giới thiệu về Chúa cho người khác – Xin cho các nhà thần học, các nhà truyền giáo, các giáo lý viên biết cầu nguyện, sống kết hợp với Chúa trước khi rao giảng Tin Mừng, nhất là khi dạy giáo lý cho người khác – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Thiên Chúa luôn thực hiện ý định của Người trên thế giới ngang qua những cái yếu đuối của con người – Xin cho mỗi người trong chúng ta, học được sự khiêm nhường và đời sống nội tâm của Thánh Gioan, để Thiên Chúa được tôn vinh – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Xin Chúa in hình ảnh Chúa vào tâm trí chúng con, cho chúng con luôn nhìn thấy Chúa hiện diện nơi những người chúng con gặp gỡ, để chúng con bớt đi những ý nghĩ không tốt về người khác và những gì họ đã gây đau khổ cho chúng con – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Lạy Chúa, trong giờ phút này, chúng con cầu nguyện cho những ai đang lâm cảnh đói nghèo, túng thiếu vì thiên tai, bệnh tật, già yếu, mồ côi. Xin Chúa ban lương thực của Chúa cho họ và xin cho có nhiều người quảng đại, sẵn sàng chia sẻ, để giúp họ duy trì được sự sống – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Mời cộng đoàn quỳ. Thinh lặng ít phút, mỗi người xin ơn riêng. Có thể mời chia sẻ)

KẾT THÚC

 • Hát: Này con là đá. – Đây nhiệm tích.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

 • Hát: Kinh Chúa Thánh Thần-Đọc Kinh Tin Cậy Mến
 • Đặt Mình Thánh
 • Hát: Con thờ lạy … (Thinh lặng giây lát)

TÔN THỜ

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tâm hồn chúng con đang rạo rực cùng với Giáo Hội hướng về ngày mừng kỷ niệm Chúa Giáng trần cứu độ trần gian, một biến cố trọng đại trong lịch sử đã được các ngôn sứ loan báo từ xưa nay thành tựu. Giờ đây nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con tin Chúa vẫn đang tiếp tục ngự giữa loài người để cứu chuộc nhân loại chúng con. Với lòng biết ơn chân thành, chúng con xin dâng lời ca tụng Chúa:

1- Lạy Đấng Cứu Tinh xin ngự đến, từ lòng Trinh Nữ, khấng ra đời! Hoàng Thiên giáng thế: ôi huyền diệu! Chỉ có Chúa làm mới được thôi. Chẳng do ý định của nam nhân, nhưng do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Lời đầu thai xuống, làm Con Thánh Mẫu, Đấng đầy ơn – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

2- Lặng lẽ âm thầm, cảnh thai nhi, cao sang Thiên Tử, trọng ai bì. Trời cao đổi lấy lòng Trinh Nữ, để làm bệ ngọc Chúa uy nghi.  Mong mỏi tháng ngày mau thấm thoát, Vua rời thánh điện, bỏ hoàng cung, lê dân nhìn mặt Ngôi Thánh Chúa, đến ở trần gian, thật lạ lùng – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

3- Ngang hàng Thượng Đế, Ngài không quản, làm kẻ tôi đòi giữa phàm nhân. Thân phận chúng con hèn yếu quá, Chúa thương nâng đỡ kiếp phong trần. Máng cỏ giờ đây rực sáng ngời, đêm tàn, ngày mới đã lên ngôi; cho ngày khỏi bị đêm lấn lướt, xin giãi niềm tin tựa mặt trời – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

4- Mừng Ngôi Thánh Tử xuống trần gian, Đấng nắm quyền Vua cõi thiên đàng, cùng Thánh Linh và Thánh Phụ, muôn đời chung hưởng phúc vinh quang –  Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

(Thinh lặng 2’–3’mỗi người dâng tâm tình thờ lạy riêng)

NGHE LỜI CHÚA

 • Hát: Xin cho con biết lắng nghe…(Mời cộng đoàn đứng)
 • Đọc Tin Mừng Ga 1,6-8. 19-29 (Mời cộng đoàn ngồi – Thinh lặng 2’-3’)
 • Đọc Suy niệm hoặc nghe Cha giảng- (Thinh lặng 3’– 5’)

TẠ ƠN

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ lời giới thiệu của thánh Gioan hôm nay đã cho chúng con nhận ra: Chúa chính là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” và nhân loại chúng con được hạnh phúc hưởng ơn cứu độ đó. Đây thật là một hồng phúc cho mỗi người chúng con và cả nhân loại. Chúng con xin hợp vời muôn người dâng lời cảm tạ tình yêu Chúa:

 • Thánh Phaolô đã mời gọi tín hữu Philípphê phải vui lên mãi, dù sống trong gian khổ, bởi vì chính trong hoàn cảnh đó, lời cầu nguyện của mỗi người mới thực sự tuôn trào từ con tim, để bình an của Chúa ở lại nơi người đó, và lời mời gọi này vẫn còn giá trị trong thời đại hôm nay – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” – Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tiền hô đã giới thiệu cho muôn dân biết: Chúa là Đấng cứu chữa hồn xác con người cách quyền năng, chứ không phải như những con người từ bụi đất sinh ra, thế mà Chúa lại muốn cứu chúng con bằng con đường thập giá, để đưa chúng con đến gần Thiên Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • “Có người đến sau tôi, nhưng trổi vượt hơn tôi, vì có trước tôi.” – Lạy Chúa Giêsu, Chúa đáng được chúc tụng tôn vinh vì sự hạ mình tột bậc của một vị Thiên Chúa muốn ở giữa loài người, hiến mạng sống mình cho họ và cứu họ thoát khỏi sự chết đời đời – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

4-  Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con là lời ngợi khen Chúa, vì biết bao biến cố trong cuộc đời, Chúa đều quan phòng che chở, cho dù chúng con có nhận biết hay không, thì Chúa cũng đều âm thầm ban tặng mà không hề so đo tính toán – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

(Thinh lặng3’–5’mỗi người tạ ơn riêng; có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Từ trần gian con ngước trông lên…

SÁM HỐI         (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đang được ở gần Chúa trong giây phút này. Chúng con nhận ra tình thương Chúa luôn bao trùm cả đời sống chúng con, mặc dù chúng con biết mình đầy lỗi lầm khiếm khuyết, nhưng chúng con vẫn trông cậy vào Chúa, xin Chúa thánh hóa và ban sức sống mới cho chúng con:

 • Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình chưa tin tưởng vào Tin Mừng của Chúa bao nhiêu, nên vẫn còn nhiều băn khoăn lo lắng cho cuộc sống, khiến chúng con chưa đem niềm vui của Chúa đến cho những người chung quanh – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • Lạy Chúa, khi cầu nguyện, chúng con ít nhớ đến những ơn Chúa đã ban để cám ơn Chúa, mà chỉ lo xin thêm thật nhiều ơn cho mình và gia đình mình mà thôi – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • Lạy Chúa, nhiều khi chúng con đòi người khác phải đổi mới, nhưng chính chúng con lại không chịu khiêm nhường hoán cải – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 •   “Chúa đã gần đến”, đó là sứ điệp khẩn thiết của lương tâm đang mời gọi mọi người dọn lòng đón Chúa đến, nhưng con người hôm nay lại thích những cái gì nhộn nhịp bên ngoài hơn là trở về với đời sống nội tâm để được Chúa hướng dẫn – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 •  Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa thế giới thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa, nên sự thành thật cũng bị vắng bóng lây, khiến nhân loại chúng con như ngập chìm trong bóng tối sự chết – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

(Thinh lặng 3’ – 5’, mỗi người tự sám hối riêng; có thể mời chia sẻ thêm)

* Đọc chung Kinh Tôi thú nhận…

 • Hát: Lạy Chúa từ nhân…

XIN ƠN            (Mời cộng đoàn đứng)

         Gioan Tẩy Giả đã loan báo: khi Đấng Mêsia đến, Người sẽ làm sáng tỏ công lý, không còn qua các dấu hiệu bên ngoài của một cuộc đảo lộn vũ trụ, hay những lệnh cấm, nhưng qua những dấu chỉ khiêm hạ và sự thay đổi não trạng nơi con người. Đón nhận lời vị Tiền Hô, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

 • Nguyện vọng duy nhất nơi Gioan Tẩy Giả là chuẩn bị cho dân đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô – Xin cho các linh mục của Chúa, cũng là những Gioan của thời đại mới, biết xả thân loan báo Tin Mừng cho muôn dân, nhất là những nơi đức tin của dân Chúa đang bị giảm sút – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể dẫn chúng ta đến được với Chúa Cha – Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu biết sống hiệp thông với Thánh Thể và đọc Lời Chúa trong tư thế cầu nguyện, để được Chúa canh tân đời sống – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Thiên Chúa không ở xa chúng ta – Xin cho Mùa Vọng này đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho toàn dân Chúa, để muôn người cùng tôn vinh ca tụng Thiên Chúa – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Sống trong một thế giới cho rằng Thiên Chúa đã chết, người Kitô hữu được mời gọi trở nên nhân chứng về Thiên Chúa hằng sống – Xin cho người trẻ hôm nay biết đặt niềm tin nơi mình Thiên Chúa, để họ được hưởng hạnh phúc bây giờ và cả mai sau – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Trong giây phút gần kề bên Chúa, chúng con nhớ đến những em bé mồ côi, những người già yêu neo đơn, những người bệnh tật, những người di dân, những thanh thiếu niên vừa bước vào đời, xin cho họ được mọi người quan tâm giúp đỡ – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Mời cộng đoàn quỳ. Thinh lặng ít phút, mỗi người xin ơn riêng. Có thể mời chia sẻ)

KẾT THÚC

 • Hát: Này con là đá. – Đây nhiệm tích.

                  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

 • Hát: Kinh Chúa Thánh Thần- Đọc Kinh Tin CậyMến
 • Đặt Mình Thánh
 • Hát: Cùng thờ lạy Chúa… (Thinh lặng giây lát)

TÔN THỜ

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang sống trong những ngày cao điểm để chuẩn bị mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa giáng trần, một biến cố độc nhất vô nhị giữa loài người là: Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta, để đưa con người từ tro bụi lên địa vị làm con Thiên Chúa. Với tâm tình biết ơn, chúng con xin hợp cùng Mẹ Maria, triều thần thiên quốc và muôn người dương thế thờ lạy và tung hô Chúa:

1- Maria lạy Nữ Trinh diễm phúc, xin mở lòng thanh tịnh tiếp rước vào, đón Ngôi Lời, Con Một Đấng Tối Cao, sai xuống thế cứu loài người đau khổ. Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ, Mẹ đã cưu mang Con Đấng Cửu Trùng, là Đức Kitô, Chúa Tể vô song, từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

2- Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ, bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài, nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai, Người ngự đến: cửa đền vàng rộng mở. Đấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ, các ngôn sứ thưở xưa đã loan truyền, Gáp-ri-en thần sứ cũng đưa tin, Đấng ở với loài người là Đức Chúa – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

3- Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa! Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân! Đấng Chí Tôn giờ đây đã giáng trần, nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

 4- Con sấp mình lạy Ngôi Lời nhập thể, Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha, cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên tòa, xin dâng lời tụng ca muôn thuở –  Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

(Thinh lặng 2’–3’,mỗi người dâng tâm tình thờ lạy riêng)

NGHE LỜI CHÚA

 • Hát: Xin cho con biết lắng nghe…(Mời cộng đoàn đứng)
 • Đọc Tin Mừng Lc 1,26-38
  (Mời cộng đoàn ngồi -Thinh lặng 2’-3’)
 • Đọc Suy niệm hoặc nghe Cha giảng-(Thinh lặng 3’ – 5’)

TẠ ƠN

Lạy Chúa Giêsu, trong biến cố truyền tin, Mẹ Maria đã khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa, để Chúa Giêsu được chính thức gia nhập gia đình nhân loại, nhờ đó, ơn cứu độ của Chúa mới có thể đến với từng người chúng con. Trong tâm tình đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả của Chúa, chúng con xin dâng Chúa lời tạ ơn:

 • “Việc ấy xảy ra cách nào, vì tòi không biết người nam” – Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người thật cao cả và cũng đầy khó hiểu cho nhiều người. Nhưng Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng và không có gì là Người không làm được – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”– Lạy Chúa Giêsu, còn niềm vui nào lớn hơn cho nhân loại chúng con, khi chúng con biết rằng: Thiên Chúa đã đến ở với con người và Người còn ở lại với con người mọi ngày cho đến tận thế trong Bí Tích Thánh Thể – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con rước Chúa vào lòng, Chúa đã đi vào máu thịt của chúng con, để đem sự sống trần gian của chúng con tháp nhập vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, cho chúng con được hưởng hạnh phúc với Chúa ngay từ ở trần gian này – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

 • Lạy Chúa Giêsu, nhờ các linh mục là trung gian phân phát của cải thiêng liêng cho các tín hữu, Giáo Hội đã nên như người Mẹ hiền luôn chăm sóc linh hồn mỗi người chúng con và dẫn chúng con đến hưởng tình yêu dạt dào của Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

     (Thinh lặng 3′ – 5’, mỗi người tạ ơn riêng)

 • Hát: Xin cho lòng chúng con …

SÁM HỐI                   (Mời cộng đoàn quỳ)

           Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để bắt đầu một cuộc sáng tạo mới, một lịch sử thánh để cứu độ con người, nhưng con người vẫn cứng lòng, chưa tin vào lòng thương xót Chúa. Quỳ trước Thánh Thể Chúa đây, chúng con tha thiết nài xin Chúa ban Chúa Thánh Thần đến biến đổi chúng con thành con người mới của Chúa:

 • Lạy Chúa Giêsu, đứng trước một xã hội thiếu niềm tin, gia đình Kitô hữu chúng con đang bị ảnh hưởng bởi xu hướng không còn tôn trọng giá trị của hôn nhân như luật Chúa truyền – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì ham danh lợi vật chất, mà xã hội đã có những người cha người mẹ từ chối con mình bằng cách hủy hoại mầm sống ngay từ trong lòng mẹ – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • Mẹ Maria và thánh Giuse là gương mẫu cho các gia đình Công Giáo trong việc vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Nhưng chúng con lại không noi gương bắt chước các ngài khi gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống, mà thường đổ lỗi cho Thiên Chúa hoặc cho người khác, hơn là tìm ý nghĩa đích thực trong các biến cố – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • Lạy Chúa Giêsu, Chúa ngự trong Bí Tích Thánh Thể, để ở gần nhân loại chúng con, cho chúng con gặp Thiên Chúa của mình dễ dàng. Nhưng lạy Chúa, chúng con lại thờ ơ trước tình yêu cao cả, mà Chúa đã dành cho nhân loại chúng con – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • – “Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta” – Đó là một sự thật mà chúng con có bổn phận loan truyền cho mọi người được biết. Nhưng lạy Chúa, niềm tin của chúng con còn mê ngủ, nên chúng con đã ỷ nại và thoái thác cho người khác sứ mệnh cao cả này – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

(Thinhlặng3’–5’,mỗi người tự sám hối riêng; có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Trời cao …

XIN ƠN              (Mời cộng đoàn đứng)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm nhường tự hạ làm con Đức Trinh Nữ Maria, để đem ơn cứu độ cho trần gian chúng con và Chúa còn khiêm nhường hơn khi chọn ở lại với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể cho tới ngày tận thế. Đây thật là một hồng ân vô cùng lớn lao cho đời sống Kitô hữu chúng con, chúng con  xin phủ phục tôn thờ và dâng lên Chúa những lời ước nguyện:

 • Chúng con cầu nguyện cho các vị có trách nhiệm trong Hội Thánh, đặc biệt là Đức Thánh Cha Phanxicô và các mục tử của Chúa. Xin Chúa ban ân sủng dồi dào trên các ngài, giúp các ngài thêm lòng sốt sắng thánh thiện khi trao ban các bí tích và khi  rao giảng Lời Chúa cho các tín hữu –  Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúng con xin dâng lên Chúa các bà mẹ đang cộng tác với Thiên Chúa trong việc cưu mang và sinh hạ các con cái cho xã hội và cho Giáo Hội – Xin Chúa bảo vệ họ, để họ cũng biết bảo vệ các con cái của mình và giáo dục chúng theo đường lối của Chúa – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúng con xin dâng lên Chúa những người cha người mẹ trong gia đình – Xin Chúa ban cho họ có sức khỏe, có công ăn việc làm và luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc gia đình mà Chúa đã trao ban, bằng việc siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và làm gương sáng cho con cái –  Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa đã yêu mến và chúc lành cho các em thiếu nhi, thì ngày nay, chúng con cũng tha thiết cầu xin Chúa thương chúc lành và thánh hóa các em thiếu nhi đang sống trong thời đại hôm nay, để các em thoát khỏi những sự dữ đang vây bọc và xin cho các em được lớn lên trong ân sủng của Chúa, để các em sẽ là những người có ích cho Giáo Hội và xã hội mai sau – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Mời cộng đoàn quỳ-Thinh lặng ít phút, mỗi người xin ơn riêng; có thể mời chia sẻ)

KẾT THÚC

 • Hát: Này con là đá. – Đây nhiệm tích.

 

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

 • Hát: Kinh Chúa Thánh Thần–Đọc Kinh Tin Cậy Mến
 • Đặt Mình Thánh
 • Hát: Thờ lạy Chúa… (Thinh lặng giây lát)

TÔN THỜ

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang cùng với Giáo Hội mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng trần cứu độ muôn dân. Chúa là Thiên Chúa thật, nhưng đã khiêm nhường, hạ mình làm người như nhân loại chúng con, chỉ trừ tội lỗi. Chúa cũng đã sống trong một gia đình, để nêu gương mẫu cho gia đình nhân loại chúng con. Hợp với các gia đình đang ca tụng Chúa giờ này, chúng con xin dâng lời ca ngợi Chúa:

1- Ngây ngất êm đềm khi tưởng nhớ, ngôi nhà nếp sống kẻ thường dân, Giêsu Cứu Chúa, Người trầm lặng, vui cảnh đơn sơ, thú thanh bần. Học nghề thợ mộc với cha nuôi, tháng năm khôn lớn, ẩn xa đời. Đồng lao cộng tác Người chia sẻ, nước mắt mồ hôi của kiếp người – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

2- Đăm đăm khóe mắt, nhìn không mỏi, hạnh phúc một đời cạnh chồng con. Bà phải gian nan mà sung sướng, mối tình thắm thiết, chẳng mòn hao. Thánh Gia từng trải nỗi lầm than, xin dủ tình thương kẻ cơ hàn, đoái lại gian trần đầy đau khổ, cho người kêu khấn được ủi an – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

3- Muôn tâu Thánh Tử, Ngài giáng thế, nêu tấm gương đời thật trắng trong. Cùng với Thánh Linh và Thánh Phụ, vinh quang hiển trị mãi vô cùng – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

(Thinh lặng 2’–3’,mỗi người dâng tâm tình thờ lạy riêng)

NGHE LỜI CHÚA

 • Hát: Xin cho con biết lắng nghe…(Mời cộng đoàn đứng)
 • Đọc Tin Mừng Lc 2, 22- 40
  (Mời cộng đoàn ngồi -Thinh lặng 2’-3’)
 • Đọc Suy niệm hoặc nghe Cha giảng-(Thinh lặng3’- 5’)

TẠ ƠN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, còn niềm vui nào hơn cho nhân loại chúng con khi được Thiên Chúa ở cùng và nuôi dưỡng. Chúa còn đồng hành trong các gia đình, để chia vui, sẻ buồn với con người trên bước đường giúp nhau tiến về quê trời. Đó là một hồng ân cao quý cho các gia đình chúng con, nhất là trong hoàn cảnh sống đức tin hiện nay, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa:

1- Mẹ Maria và Thánh Giuse là mẫu gương cho các gia đình Công giáo biết dành thời giờ cho việc thờ phượng Thiên Chúa, và dạy cho con cái biết giữ luật Chúa. Vì nhờ đó, các phần tử trong gia đình mới có thể giúp nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

2- Mái nhà Nazaret là trường dạy cầu nguyện, dạy giáo lý, dạy lao động, dạy yêu thương đến mức hiến mình cho người khác và Chúa đã thực hiện các điều đó trong suốt cuộc đời dương thế, để nêu gương sáng cho chúng con biết yêu mến gia đình chúng con nhiều hơn – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

3- Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải thảo kính mẹ cha, vì đó là những người đã có công cộng tác với Thiên Chúa, để sinh thành, nuôi nấng, dưỡng dục chúng con nên người tốt và hướng dẫn chúng con bước vào đời sống đức tin trong gia đình Giáo Hội – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

4- Lạy Chúa Giêsu, nhờ tình yêu và bao nhiêu hy sinh vất vả khó nhọc của mẹ cha mà ngày nay chúng con mới được khôn lớn, được vững bước vào đời. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành hồn xác cho cha mẹ chúng con  – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

5- Gia đình là vườn ươm ơn gọi tông đồ của Chúa. Vì nhờ gương sáng đạo đức của ông bà, cha mẹ, những người trong gia đình, đức tin của con cái được phát triển và được củng cố, để Giáo Hội có thêm những người phục vụ cho Nước  Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

         (Thinh lặng 3’ – 5’, mỗi người tạ ơn riêng)

 • Hát: Từ muôn thuở…

SÁM HỐI             (Mời cộng đoàn quỳ)

           Lạy Chúa Giêsu, gia đình là nơi mà Chúa đã đặt chúng con vào, để chúng con được yêu thương, được giáo dục, được nâng đỡ. Nhưng gia đình cũng là nơi chúng con cần đặt mình dưới chân thập giá để học biết yêu thương. Xin Chúa thương dẫn dắt mỗi người trong gia đình chúng con sống đúng vị trí của mình, để gia đình chúng con luôn gặp được bình an hạnh phúc:

1-  Cha mẹ là người thương yêu và luôn quan tâm săn sóc con nhất trên đời. Nhưng lạy Chúa, chúng con ít nhớ công lao vất vả khó nhọc của các ngài để sống hiếu thảo, mà nhiều lần chúng con đã làm các ngài thêm đau khổ – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

2-  Lạy Chúa Giêsu, gia đình hôm nay đang có nguy cơ bị rạn nứt vì ít đi tham dự Thánh lễ, ít rước Chúa Chúa vào lòng, nên không đủ sức giữ được bình an hạnh phúc cho gia đình – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

     3-  Con cái là vốn quý nhất Thiên Chúa ban cho gia đình. Nhưng lạy Chúa, trong lúc sửa dạy, chúng con chưa thể hiện được khuôn mặt yêu thương tha thứ của Chúa, nên đã làm cho con cái chúng con sợ hãi và thất vọng – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

4-  Lạy Chúa Giêsu, những khi gia đình chúng con gặp hiểu lầm, sống thiếu tế nhị với nhau, chúng con chưa biết chạy đến Chúa để cầu nguyện, mà chỉ lo trốn lỗi và lên án nhau – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

5-   Một số người Kitô hữu hôm nay coi thường đời sống tâm linh, vì thế đã có nhiều người lạc xa đạo Chúa, mất đức tin, kéo theo bao nhiêu hiểm họa cho bản thân và gia đình – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

(Thinhlặng3’–5’mỗi người tự sám hối riêng;có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Phúc lộc cho người…

XIN ƠN                    (Mời cộng đoàn đứng)

         Lạy Chúa Giêsu, gia đình của Chúa khi ở trần gian cũng đã gặp bao sóng gió, nhưng vẫn giữ được hạnh phúc, đó cũng là những ước nguyện của mọi gia đình chúng con, chúng con xin đặt tất cả trong tình yêu quan phòng của Chúa, xin Chúa nghe lời chúng con tỏ bày:

 • Giáo Hội là một đại gia đình lớn, luôn mở rộng cửa đón nhận con cái bước vào – Xin Chúa ban sự bình an, hiệp nhất cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội, để mỗi ngày Giáo Hội có thêm những người đón nhận đức tin, hầu Nước Chúa được lan rộng khắp mặt đất  –  Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Ngày nay, có biết bao gia đình đang gặp cảnh phân tán vì nhiều lý do riêng tư. Xin Chúa hãy đến hàn gắn lại những mối bất hòa đang xâu xé gia đình họ và dẫn đưa họ trở về đoàn tụ với gia đình – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúng con xin dâng Chúa các em ấu nhi còn măng sữa đã bị mồ côi, xin Chúa cho có nhiều người mở rộng tấm lòng đón nhận các em vào gia đình, để các em được che chở, nâng đỡ và lớn lên trong bầu khí lành mạnh của gia đình mới –  Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúng con cầu xin Chúa cho những người di dân được mau có công ăn việc làm và được xã hội quan tâm giúp đỡ, để gia đình họ mau vượt qua những khó khăn và xin cho con cái  họ được hưởng nền giáo dục tốt – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Trong giờ phút được thờ lạy Thánh Thể Chúa, chúng con tha thiết cầu xin Chúa cho gia đình chúng con luôn được bình an, mạnh khỏe, sống hòa thuận, thương yêu nhau. Và xin Chúa cũng ban thưởng thiên đàng cho các bậc sinh thành dưỡng dục và các ân nhân chúng con nay đã về với Chúa – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Mời cộng đoàn quỳ.Thinh lặng ít phút, mỗi người xin ơn riêng).

KẾT THÚC

 • Hát: Này con là đá. – Đây nhiệm tích.

LỄ HIỂN LINH

 • Hát: Kinh Chúa Thánh Thần-Đọc Kinh Tin Cậy Mến.
 • Đặt Mình Thánh Chúa.
 • Hát: Con Thờ lạy hết tình – Thinh lặng giây lát.

TÔN THỜ

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như các mục đồng và ba nhà đạo sĩ năm xưa được hạnh phúc đến Bêlem thờ lạy Chúa Hài Nhi Giêsu. Giờ đây, chúng con cũng được hạnh phúc họp nhau thờ lạy Chúa đang ngự thật trong Bí Tích cực trọng này. Chúng con tin Mầu Nhiệm Nhập Thể sẽ tồn tại mãi trong hạt giống thân thể Chúa, biến thành Thánh Thể để trở nên của ăn, của uống thiêng liêng cho linh hồn chúng con và cho những ai đang khao khát tìm chân lý được gặp Chúa là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Với tâm tình đó, chúng con xin thờ lạy, tôn vinh ca ngợi Chúa:

1 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi nghe thiên thần báo tin “ Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavit” các mục đồng đã hối hả sang Belem để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho họ biết. Họ đã đến, đã thấy và đã nghe đúng như lời đã được nói trước với họ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ-   Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

2- Bấy giờ ngôi sao ba nhà đạo sĩ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

3- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính trong Bí Tích Thánh Thể mà người Kitô hữu chúng con cảm nghiệm được điều Thánh Gioan đã thốt lên: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” và cũng trong Bí Tích Thánh Thể mà chúng con có thể trút mọi nỗi âu lo cho Chúa, vì Chúa hằng chăm sóc chúng con – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

4 Chúng con tin Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, cũng chính là Chúa Giêsu Hài Đồng năm xưa đã xuống thế làm người, và đã hiến mình để trở nên của ăn của uống thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng con nơi dương thế này – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

( Ngưng giây lát, mỗi người âm thầm dâng tâm tình riêng)

NGHE LỜI CHÚA    

 • Hát: Xin cho con biết lắng nghe… ( Mời cộng đoàn đứng)
 • Đọc Tin Mừng: Mt 2,1-12 (Mời cộng đoàn ngồi ;Thinh lặng 2’-3’)
 • Đọc suy niệm ( tùy chọn bài) –   Thinh lặng 2’-3’

TẠ ƠN

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là ánh sáng thật đã đến trần gian chiếu soi vào cuộc đời tăm tối của chúng con. Chúa đến ban niềm hy vọng vào thế giới, vào những con người đang khao khát tìm chân lý, vào cuộc đời chúng con như một nâng đỡ ủi an. Chúng con xin dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa:

1- Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại  – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

2- Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

3- Các nhà đạo sĩ phương Đông là những người thành tâm thiện chí đi tìm chân lý, nên đã được Chúa cho ngôi sao lạ dẫn đường đến tận Bêlem gặp Chúa. Họ đại diện cho dân ngoại và cho cả chúng con vinh dự được Chúa mời gọi vào Giáo Hội Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

4- Thiên Chúa đã tự biểu lộ chính mình cho các thụ tạo của Người: từ những sự kiện trong thiên nhiên, nơi vũ trụ vạn vật, đến mặc khải của Kinh Thánh để giúp mọi người nhận ra: Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã đến ở giữa trần gian – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

(Thinhlặng 3–5’,mỗi người tạ ơn riêng; có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la…

 SÁM HỐI

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi vua Hêrôđê nghe tin: Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Ông và cả thành Giêrusalem bối rối, xôn xao. Ông liền tập họp các Thượng tế và kinh sư trong dân để hỏi. Những người này đã trả lời rất chính xác và họ còn chỉ đường cho ba nhà đạo sĩ đi tìm, còn họ thì im hơi lặng tiếng. Phải chăng chúng con cũng chẳng khác gì họ ngày xưa, khi chưa để cho Lời Chúa hướng dẫn đời chúng con. Quỳ trước nhan thánh Chúa đây, chúng con thật lòng ăn năn thống hối, xin Chúa thương nhìn đến thân phận yếu hèn của chúng con và ban ơn hoán cải:

 • Ba nhà chiêm tinh đã hăng hái lên đường đi tìm Vua muôn dân mới sinh, các ông đã dám bỏ lại những gì mình đang thụ hưởng để bước vào một cuộc hành trình gian khổ, hầu như khó thấy tương lai. Còn chúng con, chúng con tự thú nhận mình chưa dám tín thác cuộc đời cho Chúa, để thánh ý Chúa thể hiện trong đời chúng con – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ-  Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • Qua sự bối rối của vua Hêrôđê và cách thức bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, cặn kẽ hỏi ngày giờ ngôi sao xuất hiện và phái các ông đi Belem tìm nơi ở củaVua mới sinh, rồi yêu cầu trở lại báo cho ông biết. Đã nói lên thái độ ghen tỵ, sợ mất quyền, mất lợi, muốn loại trừ nhau của con người xưa và nay vẫn còn đang tiếp diễn – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ-  Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • Các Thượng tế và các kinh sư là những người thông thạo Kinh Thánh, nên khi được hỏi về vua mới sinh, họ trả lời rất chính xác, nhưng rồi họ lại không quan tâm. Thái độ khước từ của họ có lẽ cũng mang dáng dấp của chúng con hôm nay, khi chúng con đọc Lời Chúa, nghe Lời Chúa nhưng chưa để Lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống chúng con – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ-  Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

 • Thiên Chúa đã dùng tất cả phương thế để thức tỉnh mọi người. Đó là con đường mạc khải của Lời Chúa, lời giảng dạy của Giáo Hội, cũng như con đường của các biến cố trong thiên nhiên, trong cuộc sống hằng ngày để nhắc chúng con rằng: Chúa đang đợi ở đó, nhưng chúng con vẫn bưng tai bịt mắt làm ngơ – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ-  Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

(Thinh lặng3’ –5’,mỗi người tự thống hối riêng;  có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao…

XIN ƠN

           Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân, đã khơi dậy trong chúng con niềm tin, niềm xác tín: Chúa đã đến ở giữa con người để ban ơn cứu độ. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành:

 • Chúa đã khiêm tốn tỏ mình ra cho các mục đồng trong thân phận Hài Nhi Giêsu bé nhỏ. Xin cho nhân loại chúng con biết nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân, nơi những người nghèo khổ, để chúng con biết yêu thương, đón nhận và giúp họ vươn lên – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúa đã tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh có tâm hồn khao khát tìm Chúa. Xin cho chúng con cũng biết cộng tác với nhau trong việc sống đạo, để làm gương sáng cho mọi người tìm về chân lý được gặp những chứng nhân đích thực của Chúa – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúa đã tỏ mình ra trong Bí Tích Thánh Thể dưới hình bánh rượu. Xin cho chúng con được sốt sắng khi tham dự Thánh lễ, khi rước Chúa vào lòng và biết cung kính thờ lạy Chúa đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúa đã tỏ mình ra để liên kết mọi người đến thờ lạy Chúa. Xin Cho Giáo Hội luôn được ơn hiệp nhất, bình an và xin cho các nhà truyền giáo có nhiều sáng kiến mới để đem Tin Mừng Chúa đến cho muôn dân – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • (Mời cộng đoàn quỳ- Ngưng giây lát, có thể dâng những ước nguyện của giáo xứ, của nhóm, của cá nhân… hoặc cầu cho các linh hồn ).
 • Mời cộng đoàn cùng chắp tay đọc chung Kinh lạy Cha, lời kinh Chúa đã dạy các tông đồ khi xưa, để cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

KẾT CHẦU:

 • Hát: Này con là đá. – Đây Nhiệm Tích.

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

 • Hát: Kinh Chúa Thánh Thần–Đọc Kinh Tin Cậy Mến
 • Đặt Mình Thánh
 • Hát: Cùng thờ lạy Chúa… (Thinh lặng giây lát)

TÔN THỜ

    Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Cha không ngừng ban cho chúng con người Con Một yêu quý là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng đã hiến mình chịu chết, để cứu chuộc chúng con và còn đang hiến mình trong Bí Tích Thánh Thể, để nên bánh ban sự sống nuôi dưỡng chúng con cho đến ngày tận thế. Cha lại còn ban thêm mãi tình phụ tử của Cha cho nhân loại chúng con, để cuộc đời chúng con được tiếp nhận hết ơn này đến ơn khác. Với lòng thành biết ơn, chúng con xin dâng lời ca ngợi:

1- Thuở Gioan thi hành sứ mệnh, Con Chúa Trời xuống bến Gio-đan, thân dìm dưới nước lan tràn, đổi dòng sông ấy thành làn nước trong. Người giáng thế bởi lòng Trinh Nữ, để Gioan tẩy rửa thân mình, Người đâu phải rửa tội tình, nhưng là rửa tội nhân sinh bao đời – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

2- Bỗng có tiếng từ trời phán bảo: “Này là Con tuyệt hảo của Ta”. Rồi Bồ Câu trắng hiện ra, tượng trưng cho Chúa Ngôi Ba Thánh Thần. Danh mầu nhiệm vang ngân cứu rỗi, cả bốn phương Giáo Hội của Người, nơi đây hiện diện Ba Ngôi, nhưng là một Chúa cao vời chí tôn – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

3- Ôi chân lý, ôi nguồn sống thật, Ngài ban cho trái đất chan hòa. Muôn vinh hiển, vạn lời ca, dâng Ngài cùng với Ngôi Cha, Thánh Thần – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

(Thinh lặng 2’–3’, mỗi người dâng tâm tình thờ lạy riêng)

NGHE LỜI CHÚA

 • Hát:Xin cho con biết lắng nghe(Mời cộng đoàn đứng)
 • Đọc Tin Mừng Mc 1,7-11
  (Mời cộng đoàn ngồi -Thinh lặng 2’-3’)
 • Đọc Suy niệm hoặc nghe Cha giảng-(Thinh lặng 2’-3’)

TẠ ƠN

Lạy Chúa Giêsu, để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Chúa đã xuống thế làm người và đã tự nguyện đứng vào hàng tội nhân để chịu phép rửa sám hối của thánh Gioan. Cử chỉ này cho chúng con thấy sự hạ mình tột bậc của Chúa chỉ vì yêu và muốn đem chúng con vào sự sống vĩnh cửu trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Đứng trước tình yêu quá lớn lao này, chúng con xin cúi đầu cảm tạ:

1- Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng con được xóa bỏ tội tổ tông, được tháp nhập vào Giáo Hội, được trở nên những viên đá sống động, để xây nên ngôi đền thờ Chúa Thánh Thần và được nhập đoàn cùng đoàn chư thánh của Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

2- Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng con được nhận lãnh các bí tích, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, được Giáo Hội nâng đỡ bằng các trợ giúp thiêng liêng – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

3- Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, Chúa cho chúng con được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa và được ghi ấn tín thuộc về Chúa Kitô, không ai có thể tẩy xóa được – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

4- Thánh giá là dấu chỉ của cuộc khổ nạn và phục sinh. Đó là cây gậy cứu rỗi mà Thiên Chúa đưa ra cho con người, là cây cầu mà nhờ đó nhân loại chúng con đi qua vực thẳm sự chết và đe dọa của kẻ dữ để đến với Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

5- Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, bánh rượu đã được thánh hiến trở thành Mình và Máu Thánh Đức Kitô, Con Chúa, để làm của ăn, của uống nuôi dưỡng người Kitô hữu chúng con trên hành trình về quê trời với Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

(Thinh lặng 3’-5’mỗi người tạ ơn riêng; có thể mời chia sẻ)
* Hát: Từ muôn thuở …

SÁM HỐI   (Mời cộng đoàn quỳ)

           Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang ngự trước mặt chúng con đây. Chúng con cảm nhận rằng: ơn lớn nhất đời chúng con là được làm con Chúa khi nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội, nhưng nhiều lần chúng con đã quên ơn trọng đại này và chưa sống xứng đáng là con của Chúa. Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng con thật lòng thống hối ăn năn, xin Chúa thương tình tha thứ và thánh hóa chúng con:

1-  Cử chỉ căn bản nhất của Kitô giáo trong  cầu nguyện là dấu thánh giá, và đó là cách tuyên xưng Đức Kitô chịu đóng đinh trên xác vì chúng ta. Nhưng  lạy Chúa, có những lúc chúng con làm cách vội vàng, máy móc, thiếu kính cẩn và có khi còn ngại ngùng khi làm dấu thánh giá trước đám đông – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

2-  Nhờ Bí Tích Rửa Tội, Chúa đưa chúng con vào sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Nhưng vì chúng con thiếu nuôi dưỡng niềm tin bằng Lời Chúa và Tiệc Thánh Thể, nên đã trở thành những con người chỉ giữ đạo theo chiếu lệ, có khi còn dễ dàng “nghỉ” sống đạo và chỉ lo nghĩ đến sự sống đời này mà thôi – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

     3-  Cha mẹ và người đỡ đầu đều có bổn phận giúp đỡ người đã được rửa tội lớn lên trong đức tin, để ân sủng của Bí Tích Thánh Tẩy được phát triển. Nhưng lạy Chúa, chúng con vẫn còn xao nhãng trong việc bổn phận này của mình – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

4-  “Ngoài Bí Tích Thanh Tẩy, Giáo Hội không có phương thế nào khác để bảo đảm cho con người được hưởng hạnh phúc đời đời”. Vậy mà chúng con lại  coi thường, không quan tâm đến việc truyền giáo để đưa mọi người đến với ơn cứu độ của Chúa – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

5-   Chúa Thánh Thần hằng hoạt động trong Giáo Hội như xưa Người đã ngự xuống khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nhưng chúng con lại hay quên Người khi cầu nguyện và làm việc – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

(Thinh lặng 3’ – 5’, mỗi người tự sám hối riêng;  có thể mời chia sẻ)

 • Hát: Chúa Nhân Từ …

XIN ƠN             (Mời cộng đoàn đứng)

          Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con chiêm ngắm Chúa chịu phép rửa bên bờ sông Gio-đan trong sự khiêm nhường sâu thẳm. Chúa là Thiên Chúa thật, mà không dành cho mình địa vị cao sang ấy, nhưng đã tự hạ và bằng lòng sống như con người, để được ở gần con người hơn. Với lòng tin yêu thờ kính, chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình khấn nguyện:

  Giáo Hội là tác phẩm của Chúa Thánh Thần, Đấng đến hoàn tất công việc cứu độ của Chúa Giêsu ở trần gian – Chúng ta cùng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn tràn trên các Mục Tử của Chúa, để các ngài có đủ khả năng thi hành ý Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Trong đêm giáng sinh, Con Thiên Chúa đã hạ mình nơi máng cỏ của súc vật. Hôm nay, Người lại còn hạ mình dưới dòng sông Gio-đan, để xin Gioan làm phép rửa, mặc dù Người không hề có tội – Xin cho chúng con cũng biết khiêm tốn lãnh nhận Bí Tích hòa Giải, để dọn tâm hồn xứng đáng cho Chúa ngự vào – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Thế giới hôm nay đang đứng trước các khủng hoảng, vì con người thiếu niềm tin vào Thiên Chúa, là Đấng giải thoát mọi nỗi âu lo và chỉ có Người mới ban bình an đích thực cho họ được – Xin Chúa hãy đến, ban đức tin và đẩy lùi sự dữ xa tất cả chúng con – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúng con cầu nguyện cho những ai đang mất niềm tin hay lơ là trong đời sống đạo, được Chúa Thánh Thần khơi dậy lại trong tâm hồn lòng khao khát Chúa và được sống trong ân sủng của Chúa – Chúng con cầu xin Chúa.

          Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 • Chúng con tha thiết cầu xin Chúa cho các gia đình Kitô hữu, được trung thành với đức tin Công giáo và biết hướng dẫn con cái sống theo luật Chúa, luật Giáo Hội – Chúng con cầu xin Chúa.

Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Mời cộng đoàn quỳ-Thinh lặng ít phút, mỗi người xin ơn riêng; có thể mời chia sẻ)

KẾT THÚC 

 • Hát: Này con là đá. – Đây nhiệm tích.