GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 36-38).

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS.

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 4Thánh Thể Là Giao Ước Mới.

+ Câu 36 – Thánh Thể là Giao Ước Mới đòi hỏi ta phải có những thái độ nào?

Ngoài giá trị siêu việt và hiệu quả lớn lao của Giao Ước Mới (Dt 9,11-14) Giao Ước này còn gồm hai đặc điểm khác biệt với Giao Ước Cũ, đó là:

a/ Giao Ước phổ quát được ký kết trực tiếp với toàn thể nhân loại.

b/ Giao Ước dựa trên mối tương quan tình yêu.

Vì thế, Giao Ước Mới đòi hỏi ta phải có tinh thần liên đới đại đồng, và một cuộc sống dựa trên tình yêu.

+ Câu 37 – Giao Ước Mới đòi hỏi ta phải có tinh thần liên đới đại đồng như thế nào?

Giao Ước Mới là Giao Ước phổ quát, nghĩa là bao gồm hết mọi người, có ảnh hưởng và đem lại công hiệu cho toàn thể nhân loại. Vì thế,

a/ Giao Ước Mới đòi hỏi ta phải có tinh thần cởi mở, sẵn sàng chấp nhận mọi người như những anh chị em ruột thịt của mình, không phân biệt tuổi tác, địa vị, văn hóa, chủng tộc hoặc tình trạng của cuộc sống.

b/ Giao Ước Mới cũng đòi hỏi ta không được thờ ơ, hoặc khinh khi bất cứ ai, vì nhờ Giao Ước này, tất cả mọi người đều được trở thành những con cái yêu quí của cùng một Cha trên trời và anh chị em với nhau trong tình huyết nhục thiêng liêng. Do đó, ta phải chia sẻ và liên đới với hết mọi người, và trong mọi cảnh ngộ.

+ Câu 38 – Giao Ước Mới đòi hỏi nơi ta một cuộc sống dựa trên tình yêu như thế nào?

Vào thời ngôn sứ Giêrêmia, tinh thần tôn giáo của dân Israel đang đà xuống dốc cách thảm khốc. Người ta thực thi tôn giáo chỉ với tinh thần pháp lý, vụ lợi, nghĩa là coi ân huệ Chúa ban cho họ là một thứ công nợ mà Ngài phải trả cho họ về những việc họ thục hiện. Giêrêmia cực lực đả kích tinh thần ấy, và tiên báo, Thiên Chúa sẽ thiết lập với dân Ngài một Giao Ước Mới (Gr 31,31-34). Giao Ước Mới này sẽ không dựa trên thỏa ước pháp lý của Lề Luật, nhưng dựa trên mối tương quan tình yêu gắn bó Thiên Chúa với dân Ngài.

Thánh Thể là Giao Ước Mới cũng phải hiểu theo nghĩa đó. Vì thế, Thánh Thể đòi hỏi ta phải sống gắn bó với Thiên Chúa và dấn thân hoàn toàn cho Ngài bằng cuộc sống dựa trên mối tương quan tình yêu, chứ không dựa trên pháp lý hay hình thức bề ngoài.