Con Thiên Chúa Đã Trở Thành Con Của Một Gia Đình Nhân Loại.

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia. Năm B

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

Suốt Mùa Vọng, chúng ta mong đợi Chúa đến! Giờ Chúa đã đến và đang ở giữa chúng ta. Ta có vồn vã tiếp đón Người như một Đấng ta  hằng khao khát mong đợi? Ta có mối bận tâm gì để thân thưa cùng Chúa? Chúng có sẽ cư xử với Chúa thế nào khi Chúa đến xin vào tạm trú trong nhà, gia đình ta?

Phần Chúa, Chúa cũng nóng lòng muốn mau đến với chúng ta để hoàn thành nơi chúng ta cái KHÁT VỌNG yêu thương của Chúa đã có với nhân loại từ lúc khởi đầu công cuộc sáng tạo: CHÚA MƠ ƯỚC MỘT GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI HẠNH PHÚC,  biết tuân hành ý Chúa, để LỜI CHÚA NGỰ VÀO và làm chủ gia đình ấy… Tiếc thay, con người không đón nhận Lời Chúa…gia đình gặp nhiều bất hạnh… Thiên Chúa vẫn không từ bỏ mơ ước nguyên thủy. Chúa đi tìm một gia đình chịu đón LỜI NGƯỜI. và suốt mấy ngàn năm lịch sử từ Abraham cho đến Maria, Chúa đã tìm được “Cặp đôi hoàn hảo” tuyệt vời Maria + Giuse và Lời Chúa VĨNH VIỄN ở cùng ta.

Đó chỉ là bước khởi đầu. Điều Chúa muốn là tất cả mọi gia đình nhân loại đều phải là gia đình THÁNH GIA.

Trong bài đọc 1, “LỜI CHÚA HỨA” đã trở thành đứa con trai trong gia đình Abraham và Sara là Isaac. Và gia đình héo hon nay đã “CƯỜI”. Còn trong Tin Mừng: Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở thành thành viên nhân loại trong gia đình Giuse + Maria, và nhân loại được cứu. Hãy mở lòng  đón nhận LỜI để Chúa Giêsu ngự trị lòng ta và gia đình ta mãi là mái ấm êm cho NGÔI LỜI cư ngụ: HÃY ĐỌC LỜI CHÚA MỖI NGÀY TRONG  GIA ĐÌNH.