CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG 8/9

Hiệp thông trong niềm hân hoan mừng Lễ Sinh Nhật Đức Maria.

Chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Chu Hải và quý Chị em.

Nguyện xin Chúa ban muôn hồng ân trên Cộng đoàn Chu Hải và quý Chị. Xin Mẹ Maria nâng đỡ gìn giữ tất cả trong vòng tay yêu thương của Mẹ.