CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG, Ngày 07/10

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

TRONG TÌNH HIỆP THÔNG 

Chúng ta cầu nguyện và chúc mừng Lễ Bổn Mạng

Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Bình Hải

Các Chị Lớp Khấn 3

Và quý chị em mang Thánh Hiệu Mẹ Mân Côi.

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi, ban tràn muôn ơn lành trên Cộng đoàn Bình Hải, quý chị Lớp Khấn 3 và quý chị.

Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con.