CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C

“Xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con” … Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì…” (Lc 17,5 – 6).

          Các tông đồ thưa với Đức Giêsu rằng “Xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Đức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa (GLHTCG 153,162…) nhưng cũng là một hành vi nhân linh tự do (sđd 160). Đức tin không phải là những giải pháp được soạn sẵn cho mọi vấn đề, không phải là “những đồ phụ tụng” được sản xuất hàng loạt, dự trữ trong kho để cứ khi cần đến là nài nỉ Chúa “xuất kho” để thay thế cái hư, cái cũ. Nhưng đức tin là MỘT MẦM SỐNG, được Thiên Chúa gieo vào hồn ta trong ngày ta được thanh tẩy, làm con cái Chúa ; Để rồi, suốt đời, ta phải gìn giữ, vun xới, nuôi dưỡng đức tin ấy bằng cách không chỉ là xin Chúa gia tăng làm đức tin ấy lơn lên, mà còn bằng Lời Chúa, bằng thể hiện ra cuộc sống bằng các hành vi đức ái, đức trông cậy (sđd 162), nghĩa là chúng ta phải chiến đấu, tập luyện để làm cho cái mầm đức tin ấy lớn lên, sinh nhiều hoa trái thích hợp trong từng trường hợp cụ thể.

Kể từ khi Adam phạm tội, một trong những cám dỗ luôn đeo bám theo con người tội lỗi là một khi đã phạm tội và hậu quả tai hại đang ụp xuống trên đầu, thì tội nhân chỉ muốn thoát ra khỏi những hậu quả khốc hại ấy càng sớm càng tốt, càng dễ dàng, che đậy được thì càng hay. Phản ứng tự nhiên là tìm đủ cách trốn chạy những hậu quả tai hại, là trốn trách nhiệm, là “xù nợ”, trút gánh nặng được trên ai thì cứ trút… để ta được “vô can”, miễn ta được an thân là đủ. Rồi sau đó, nếu may mắn “hạ cánh an toàn” được một lần thì sau một thời gian im lặng sẽ lại “ngựa về đường cũ” một cách vô tư.

          Trở về lại lời xin thêm đức tin của các tông đồ A : trước các đòi hỏi khó khăn của Đức Giêsu – đừng gây cớ vấp phạm cho người khác , nhất là kẻ bé nhỏ (Lc 17,1 – 2) ; phải không ngừng sửa lỗi tha thứ cho anh em, nếu tha nhân xúc phạm đến bảy lần và bảy lần xin lỗi thì phải tha (17, 3 – 4) – các tông đồ thấy mình khó lòng đáp trả, nên đã rơi vào cơn cám dỗ chọn đi “con đường rộng”, con đường hư vong (x. Mt 7,13 – 14 ; Lc 13,24), họ muốn Đức Giêsu giải quyết giùm họ cho gọn : “xin thêm lòng tin cho chúng con”. Cơn cám dỗ coi Thiên Chúa như là “một thủ kho” luôn rình chờ con người. Các tông đồ đã xem đức tin như là một “món hàng vô tri” đã được Chúa chế tạo sẵn thành những sản phẩm đang được Chúa dự trữ trong kho của Chúa, để khi nào con người cần thì tới xin Chúa xuất kho tăng viện. Chúa làm được mọi sự mà ! Như thế là dễ dàng, nhẹ nhàng : Thầy cũng khỏe mà trò cũng được việc (?). Họ muốn theo Đức Giêsu trên con đường rộng thênh thang, trải thảm. Họ quên mất trước đó Đức Giêsu đã ân cần căn dặn : “hãy chiến đấu để qua cửa hẹp” (Lc 13,24). Đức Giêsu phải chỉnh sửa họ :

          Vấn đề không phải là “THÊM”, nhưng là đã sử dụng đúng mức đức tin mà Thiên Chúa đã trao ban chưa ?: “nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu này : “hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6). Như vậy, khi theo Đức Giêsu, các tông đồ đã có đức tin đầy đủ, nhưng các ông chưa biết vận dụng, đem đức tin ra hướng dẫn đời mình, để chiến đấu đáp trả mọi tình huống của cuộc sống. Các ông đã một lần bị Đức Giêsu khiển trách vì đã hoảng loạn khi gặp cơn bão trên Biển Hồ, Người trách các ông “Đức tin anh em ở đâu ?” (Lc 8,25). Vậy vấn đề không phải là “xin thêm”, nhưng là để đức tin hướng dẫn ta trong mọi tình huống : “chỉ nhìn mọi sự bằng cặp mắt đức tin, chỉ làm mọi sự vì Chúa, quy mọi sự về Chúa” (Luật Dòng La San số 6). Luôn ý thức rằng mình đang hiện diện trước Thánh Nhan Thiên Chúa và xác tín rằng Chúa Giêsu ngự trị lòng ta – luôn luôn (khẩu hiệu Dòng La San).

Vậy chúng ta hãy làm cho hạt mầm đức tin mà Chúa đã gieo vào chúng ta ngày ta được rửa tội, ngày càng lớn lên trong ta, để ngang qua chúng ta, Chúa thực hiện các công trình kỳ diệu của Chúa cho thế giới. BẰNG CÁCH NÀO ?

          Bằng cách luôn nhớ đến Chúa hiện diện trong con người ta, vì chúng ta một khi đã được Rửa tội, đều trở thành Đền Thờ của Chúa Thánh Thần nơi Thiên Chúa ngự trị (x. 1Cr 3,16 ; 6,19). Và chúng ta có một cách thức tuyệt vời, dễ dàng, hiểu quả để biểu lộ đức tin mỗi ngày là LÀM DẤU THÁNH GIÁ. Trước khi làm bất cứ việc gì, các kitô hữu luôn làm dấu Thánh Giá để tạ ơn và phó dâng mọi sự, mọi việc cho Ba Ngôi, qua con đường Thánh Giá.

          Đó là phương thế, dễ dàng, hoàn toàn nằm trong tầm tay của mọi tín hữu để làm cho “đức tin lớn bằng hạt cải” mà Chúa đã ban trong ngày thanh tẩy Rửa tội, trở nên một quyền lực chuyển núi, lấp biển góp phần cùng Chúa và để Chúa đem lại ơn cứu độ cho thế giới.

          Hãy bắt đầu mọi sự bằng việc ý thức Ba Ngôi đang hiện diện với chúng ta qua việc sốt sắng LÀM DẤU THÁNH GIÁ ! Lời cầu chúc tốt nhất ta làm dễ dàng để biểu lộ đức tin là “CHÚA Ở CÙNG ANH CHỊ EM” ; “CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA”. Chính với những hạt cải nhỏ bé đó mà Chúa sẽ thực hiện kỳ công cứu độ của Chúa nơi cá nhân ta và cho thế giới.

Frères Đình Long FSC