Chúa nhật I mùa Chay-năm C

Chủ điểm: CUỘC CHIẾN TRƯỜNG KỲ: “ Sau khi đã xoay hết cách cám dỗ Đức Giêsu , Quỷ bỏ đi

CHỜ THỜI CƠ” ( Lc 4, 13)

Chúng ta đang bước vào mùa chay. Tin Mừng của chúa nhật I Mùa Chay cho cả ba năm A, B, C đều đề cập đến biến cố Đức Giêsu  chịu cám đỗ trong hoang địa “ cám dỗ”, đó là chuyện của quỷ,  nó chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta,  nó khiến ta có nguy cơ đi  lạc xa đường lối của Chúa.  Sứ điệp mà Tin Mừng  gởi đến cho ta là CHIẾN ĐẤU.  Chiến đấu để vạch  mặt  âm mưu của Tên Cám Dỗ ; chiến đấu để biện phân ra ý Chúa trong từng giây phút cuộc đời,  rồi can đảm PHÓ THÁC để cho  CHÚA THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN Làm theo Ý Chúa.

Khi nghe nói đến “ Ý CHÚA” chúng ta thường nghĩ  ngay tới những gì lớn lao, đặc biệt dành riêng cho một số người nào đó ưu tú.

Thật ra Thiên Chúa luôn là HIỆN TẠI! nơi Chúa không có quá khứ, tương lai. Do đó khi ta sống cho tròn bổn phận làm một con người tốt,  làm đứa con ngoan của  Thiên Chúa là chúng ta đang làm theo ý Chúa rồi vậy. Cái  khó là làm từng giây phút và làm Suốt Đời.  Làm một vài lần thì dễ. Nhưng làm liên tục đến trọn đời đúng là gian nan.  Đó chính là cuộc chiến đấu chúng ta phải đương đầu ngày hôm nay.

Thật vậy,  chúng ta có thể đưa ra một ví dụ: Việc  cá nhân  hay gia đình đều đặn đọc Kinh Sáng, Tối.  Chắc chắn đó là Ý Chúa. Một việc làm bình thường, không lớn lao, không đổ mồ hôi, không đổ máu….  Vài ví dụ khác : Mỗi ngày  đọc một đoạn Lời Chúa ; mỗi ngày làm một việc thiện (  một châm ngôn  của hướng đạo sinh  trong phong trào hướng đạo) …. Nhưng thực sự đó là một cuộc chiến đấu cam go : làm được mỗi ngày thì thật là ANH HÙNG , là THÁNH.

Đức Giêsu  đã chiến thắng ! Người đập tan mưu đồ ma quỷ bằng cách nói cho Quỷ biết:  Người thật là Con Thiên Chúa (  chứ không phải “ NẾU”gì cả như quỷ đã bịa ra)  và nhân loại, chúng ta cũng thật là con Thiên Chúa. Tuy nhiên  CÁCH THỨC thể hiện quyền làm con không phải là những đòi hỏi , thử thách Thiên Chúa . MÀ LÀ noi gương Đức Giêsu :

  • Sống bằng lời Chúa ( x. Ga 4, 34)
  • Thờ Lạy Thánh Ý Cha ( x. Mc 14, 36)
  • Sẵn sàng phó thác thay vì đòi hỏi thách thức Chúa (x. Mt 12, 34; Mc 15, 29 – 32)

Đức Giêsu đã chiến thắng ! Nhưng ma quỷ chưa bỏ cuộc: “ Sau khi đã xoay hết cách cám dỗ Đức Giêsu , quỷ bỏ đi “CHỜ ĐỢI THỜI CƠ”  ( Lc 4, 13) . Hãy bắt chước Đức Giêsu , luôn để CHÚA THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN (X. Lc 4,1 -2) , nhờ vậy  trước mọi cơn cám dỗ , chúng ta luôn là người chiến thắng trong Đức Giêsu – KiTô.

Frère Đình Long FSC