25 C
Bien Hoa, VN
Thứ Ba, 21-11-2017

Ngày 17 Tháng 11

  "Khi đối diện với mặt trời, mặt trăng nhận ánh huy hoàng của chính mặt trời , và linh hồn nhận lấy vẻ đẹp...

Ngày 16 Tháng 11

   Hằng ngàn vị thánh Giáo Hội nêu danh để chúng ta tôn kính là những con người như chúng ta. Những khó khăn các...

Ngày 15 Tháng 11

     "Rất nhiều anh em chúng ta đã đạt đến điều đó, các ngài đi trước ta và để lại những gương mẫu như những...

Ngày 14 Tháng 11

   Được lòng thương xót Chúa hướng dẫn chúng ta đến tuổi giàlà một ơn trọng đại, vì ta có thời gian hi sinh tất...

Ngày 11 Tháng 11

   Đau khổ của người Kitô hữu là luyện ngục của linh hồn trung tín. (Cha Thánh E-ma)   .

Ngày 10 Tháng 11

 "Mỗi ngày, chúng ta hãy đi làm một việc bác ái ở Luyện Ngục, việc bác ái đó sẽ cho chúng ta tỉnh thức...

Ngày 09 Tháng 11

   Thánh Hiến Vương Cung thánh đường Latêranô "Giáo Hội là bóng hình của Chúa Giêsu Kitô" (Cha Thánh E-ma)        .

Ngày 06 Tháng 11

   "Mỗi giây phút chúng ta đều có thể chết, hãy mau mắn thánh hóa mình, chúng ta  sẽ chết, và chúng ta còn rất...

Ngày 05 Tháng 11

Nếu ngày mai phải chết, tôi sẽ hối tiếc điều gì, sẽ có tâm tình nào?    (Cha Thánh E-ma)        .

Ngày 04 Tháng 11

 Ta chỉ chết có một lần, cần làm cho lần nầy biến thành một công trình, dĩ nhiên phải chuẩn bị suốt đời cho...