26 C
Bien Hoa, VN
Thứ Tư, 17-01-2018

Ngày 12 Tháng 01

  "Ôi ! Nếu hết mọi người hiểu biết quà tặng tuyệt hảo của Thiên Chúa nơi Thánh Thể, trái đất sẽ trở thành thiên...

Ngày 11 Tháng 01

   "Mỗi người có sứ vụ riêng bên Bí tích Thánh Thể”.    (Cha Thánh E-ma)          .

Ngày 10 Tháng 01

"Cần biết rõ điều nầy là : một thế kỷ thịnh hay suy tùy theo sự  tôn thờ  đối với Thánh Thể thần linh”.    (Cha...

Ngày 09 Tháng 01

"Thánh Thể không chỉ là sự sống của Kitô hữu, nhưng còn là của các dân tộc. Con người sống thành xã hội cần...

Ngày 08 Tháng 01

"Qua Thánh Thể, Chúa Giêsu Kitô ghi lề luật của Người vào trái tim Kitô hữu, và từ đó Người ban cho họ trí...

Ngày 07 Tháng 01

      "Chúng ta hãy theo gương ba vua: nhận ra ngôi sao của Chúa, mau mắn lên đường kiếm tìm thờ lạy Chúa Hài Đồng...

Ngày 06 Tháng 01

"Ô! Phải đó, hết mọi sự thiện đến từ Thánh Thể Thần Linh như phát sinh từ nguồn suối Bêlem, trở thành thiên đàng...

Ngày 05 Tháng 01

"Nếu không có Thánh Thể ở trần gian, các con sẽ như không có mặt trời, không có sự sống.  (Cha Thánh E-ma)   ...

Ngày 04 Tháng 01

  "Thánh Thể là trung tâm thờ phượng của công giáo – đó là sự sống, là vương quốc, là thiên đàng – ta hãy...

Ngày 03 Tháng 01

"Thánh Thể là gì ?  Đó là quà tặng tối cao của tình yêu, đó là chính Chúa Giêsu Kitô đặt mình sẵn sàng...