26 C
Bien Hoa, VN
Thứ Năm, 22-03-2018

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 17

  “Hãy tiếp tục phục vụ Ông Chủ nhân lành bằng niềm tin đơn sơ và lòng mến yêu tha thiết.”    Để hiểu được lời...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 16

  (Cha Eymard- Rước lễ lần đầu, 1823) “Quà tặng bản thân (gift of self) là một hành vi tự hiến chính mình cao cả nhất.”...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 15

  “Chúng ta phải cầu nguyện, phải thi hành mọi bổn phận của người Ki-tô hữu, vì Thiên Chúa truyền phải làm như vậy và...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 14

  “Hãy cậy dựa vào ân huệ trong khi con thi hành sứ vụ, chứ đừng bao giờ cậy dựa vào chính bản thân con.”...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 13

  “Hãy luôn tiến bước trên con đường của lòng biết ơn và niềm vui phụng sự Thầy yêu dấu của chúng ta.”  Khi một...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 12

  “Khó nghèo là linh hồn của mọi nền tảng đích thực phát xuất từ Trời”   Tương tự như bài suy niệm trước, ở đây...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 11

  “Chúng ta phải bày tỏ niềm tin của mình vào cuộc thử luyện của đức tin.”  Bất cứ ai đã phát hiện ra điểm...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 10

  “Hãy luôn luôn vui sướng để lặp lại: ‘Chúa thật tốt lành! Chỉ mình Ngài là Đấng Tốt Lành.”   Chúng ta có thể đoan...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 09

  “Đừng để cho tư tưởng của Thiên Chúa vẫn chỉ là trừu tượng. Hãy luôn luôn đặt tâm hồn con vào đó.”   Qua lời...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 08

  “Không rao giảng một điều gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô (Ngôi Lời) và chỉ mình Đức Ki-tô nơi Bí Tích Thánh Thể.”    Đây...