26 C
Bien Hoa, VN
Chủ Nhật, 27-05-2018

Tháng Năm, Ngày 22

  “Chúa chúng ta không ngừng theo đuổi tôi, và tôi sẽ không có được sự bình an cho tới khi tôi đạt đến trạng...

Tháng Năm, Ngày 21

  “Hãy đến như bạn là và hãy dâng cái tôi của bạn cho Thiên Chúa” Ngày nay, Tâm lý học cho chúng ta thấy...

Tháng Năm, Ngày 20

  “Trong cái nhìn của Thiên Chúa, bạn là cái bạn là” Đây là một đoạn khác trích từ lời khuyên của cha Eymard, rõ...

Tháng Năm, Ngày 19

  “Thiên Chúa là của tôi và là tất cả đối với tôi”  Nhìn thoáng qua thì lời khẳng định này dường như là quy...

Tháng Năm, Ngày 18

  “Đau khổ của Ki-tô giáo chính là nơi thanh luyện linh hồn tín hữu” Thật cần thiết để lưu ý rằng câu khẳng định...

Tháng Năm, Ngày 17

  “Ôi Thiên Chúa của con, khi nào Ngài mới nhận tâm hồn này, tâm hồn được dành cho Ngài, tâm hồn vốn thuộc về...

Tháng Năm, Ngày 16

  “Để trở nên giống Đức Ki-tô, điều cần thiết là phải chết đi cho chính mình cũng như cho việc tìm kiếm bản thân”...

Tháng Năm, Ngày 15

  “Niềm tự hào của tôi, sức mạnh của tôi, trọn cuộc đời tôi ở nơi Đức Giê-su Ki-tô, không có Người, tôi chỉ là...

Tháng Năm, Ngày 14

  “Tôi không muốn biết chuyện gì khác ngoài Đức Ki-tô, mà là Đức Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá”  Đây là những lời...

Tháng Năm, Ngày 13

  (Kỷ niệm ngày thành lập dòng Thánh Thể năm 1856) “Hành vi tự hiến sẽ làm đẹp lòng Ngài hơn tất cả những hoạt động...