26 C
Bien Hoa, VN
Thứ Tư, 17-01-2018

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 12

Lm Erasto Fernandez, sss           . Lm SSS Việt nam chuyển ngữ               “Khi đồng hành với hai môn đệ trên...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 11

Lm Erasto Fernandez, sss           . Lm SSS Việt nam chuyển ngữ               “Trước khi trở thành một tông đồ, chúng...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 10

Lm Erasto Fernandez, sss. Lm SSS Việt nam chuyển ngữ               “Trong bản hướng dẫn dành  cho các hội viên của Huynh đoàn Thánh...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 09

Lm Erasto Fernandez, sss. Lm SSS Việt nam chuyển ngữ               “Mỗi tu sĩ sẽ làm cho tình  yêu của Đức Giê-su Ki-tô nơi...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 08

Lm Erasto Fernandez, sss. Lm SSS Việt nam chuyển ngữ                “Thánh Thể là gì? “Đó là ngọn lửa; phải chăng ngọn lửa đang...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 07

Lm Erasto Fernandez, sss. Lm SSS Việt nam chuyển ngữ             “Bạn luôn luôn có được  những ân huệ mới... bạn đừng bận tâm ...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 06

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ            (Giờ Chầu Thánh Thể đầu tiên tại Paris, năm 1857) “Nếu lửa không cháy...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 05

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ            (Sắc lệnh Tán thưởng của Đức Thánh Cha Pi-ô IX, năm 1859) “Giờ...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 04

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ           “Hãy tìm cho tôi một vài người nhiệt huyết trong số các...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 01 ngày 03

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Thánh Thể chính là triều đại  của Đức Giê-su Ki-tô nơi trần...