25 C
Bien Hoa, VN
Thứ Ba, 21-11-2017

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 11 ngày 16

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Tình trạng đau khổ luôn luôn phát xuất từ Thiên Chúa. Đây...

SỐNG LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM THEO LINH ĐẠO EYMARD.

Đời thánh hiến không thể nào tách rời với việc sống lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Tuy đây...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 11 ngày 15

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Con phải luôn giữ tấm gương tuyệt đẹp của Chúa chúng ta...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 11 ngày 14

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Con thân mến, hãy tin cha, những lời cầu nguyện trong lúc...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 11 ngày 13

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Thiên Chúa yêu thương tôi. Đó là sự thật. Trong mọi sự,...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 11 ngày 13

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Thiên Chúa yêu thương tôi. Đó là sự thật. Trong mọi sự,...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 11 ngày 10

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Khi Chúa chúng ta nắm giữ được một người nào đó, ít...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 11 ngày 09

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Trước hết, hãy bắt đầu với  Mùa Chay. Không giữ chay… nếu...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 11 ngày 08

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Đúng thế, con yêu dấu, Thiên Chúa thực sự yêu thương con....

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 12 ngày 7

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ         “Xin cho tâm hồn con thuộc về Chúa qua việc thanh tẩy...