Bước vào cầu nguyện – Nội dung

 BƯỚC VÀO CẦU NGUYỆN

Tập sách này được phỏng dịch theo cuốn Step by step prayer của Sr Catherine Carron SSS (nguyên Tổng quyền Dòng Nữ tỳ Thánh Thể)
Một nữ tỳ

     Là một Kitô hữu, là một thành viên hiệp hội Thánh Thể, bạn sẽ có những thời gian cầu nguyện trước Bí Tích thánh thể.
      Bài viết nhỏ này mong sẽ làm phong phú thêm thời gian chúng ta đến với Chúa.
       bài này không phải để đọc nhưng là giúp cầu nguyện.
        Bạn có thể dùng một đoạn cho cả một giờ cầu nguyện
      Cũng một đoạn đó, bạn có thể dùng để cầu nguyện nhiều lần khác nũa.
      Cho đến khi bạn không cần sách này nữa, thì cuốn sách đã làm xong nhiệm vụ của nó.

NỘI DUNG

Lời ngỏ
Giới thiệu cầu nguyện trong sự hiện diện của bí tích thánh thể
Dự kiến
Tại sao phải tôn thờ

Phương pháp 4 mục đích của hy tế
Bắt đầu cầu nguyện
Dùng hình ảnh
Chiếc chià khoá tình yêu

Cầu nguyện bằng Lời Chúa
§ Điều răn vĩ đại
§ Matta và Maria
§ Kinh lạy Cha
§ Tôma
§ Người samari nhân hậu

Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh
§ Thánh vịnh 63
§ Thánh vịnh 84
§ Thánh vịnh 103

Những phương pháp giúp cầu nguyện
§ Giúp cầu nguyện
§ Hướng dẫn đọc tin mừng
§ Chúa là mục tử
§ Trung tâm cầu nguyện
§ Ngàn tên của Chúa
§ Chữa lành vết thương kỷ niệm

Suy niệm
§ Trở thành Thánh Thể
§ Bánh bẻ ra
§ Cử hành
§ Lời hứa
§ Trái tim
§ Tình yêu – bình an – cứu rỗi
§ Chương trình sống
§ Cầu nguyện và cuộc sống

Cầu nguyện với các Thánh
§ Lạy Linh Hồn Chúa Kitô
§ Tinh thần Thánh Thể với Mẹ Maria
§ Ôi Chúa Giêsu sống trong Mẹ Maria
§ Cầu nguyện xin từ bỏ
§ Hiến dâng để Chúa Kitô hành động
§ Cầu nguyện cùng Thánh Phêrô Giulianô Ema