Bước vào cầu nguyện – Cầu nguyện với các Thánh

 BƯỚC VÀO CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN VỚI CÁC THÁNH

CẦU NGUYỆN TRƯỚC RƯỚC CHÚA

Lạy Đức Chúa Trời quyền phép vô cùng hằng có đời đời, con bây giờ đến rước Mình Thánh này là con thật Đức Chúa Trời: con như kẻ liệt đến tìm Thầy Thuốc cho sống; con là kẻ dơ dáy tìm đến Mạch Nước Cả, con là kẻ tối tăm đến cùng Hằng Sáng; con là kẻ khó khăn thiếu mọi sự mà đến cùng Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Chúa quảng đại vô cùng chữa lành bệnh tật trong linh hồn con, soi sáng kẻo tối, thêm sức kẻo khó trước mặt Đức Chúa Trời, lại xin cho được lòng kính mến cùng ở khiêm nhường ăn năn tội lỗi, là giữ lòng trong sạch, cùng tin thật cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Vua Cả trên hết các vua, Chúa trọng trên hết các Chúa. Con xin Chúa Cha cho con được rước Mình Thánh này, chẳng những bề ngoài cùng được mọi ích lợi trong linh hồn nữa.
Lạy Đức Chúa Trời tốt lành vô cùng, khi con rước Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là con một Chúa Cha yêu dấu, xin cho ngày sau được thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. A-men.

LẠY LINH HỒN CHÚA KITÔ

Lạy linh hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con
Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con
Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con say mến
Lạy nước bởi cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rửa con
Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con
Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con
Xin giấu ẩn con trong vết thương Chúa
Xin cho con đừng bao giờ xa lìa Chúa, xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái
Đến giờ hấp hối xin Chúa gọi con
Và cho con đến cùng Chúa
Để con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời amen

RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
VỚI MẸ MARIA, MẸ THÁNH THỂ

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thánh thể, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu để Ngài ở lại cùng con cho tới khi con được rước Chúa vào lòng. Con phó thác toàn thân con cho Chúa xin hãy thánh hoá con bằng sự hiện diện của Chúa. Hãy nhìn bằng đôi mắt của con, nói bằng giọng nói của con, mỉm cười bằng đôi môi con, làm việc bằng đôi tay con, và đồng hành với con. Con muốn được như màn che cung thánh Chúa, như Mẹ khi mang Chúa trong lòng. Con muốn mang Chúa đến nơi con làm việc, vì Chúa luôn ở cùng con. Con cầu khẩn Mẹ, hãy giúp con ý thức rằng Chúa hiện diện trong con suốt cả ngày sống của con.
Con phó thác toàn thân con cho Mẹ : này thân con, linh hồn con, trái tim cùng trí khôn con. Hãy giữ con đừng để con sa ngã, để con có thể rước Chúa vào lòng mọi ngày .

(Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể)   

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con, bởi vì bây giờ con chẳng thể chịu Chúa cho thật được thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ

(Thánh Anphongsô Ligôri)    

 

KINH MẸ THÁNH THỂ

Lạy Mẹ Maria nhân ái,
nhờ Chúa Thánh Thần, Mẹ đã hiến dâng thịt máu để Ngôi Lời thành Người luôn ở giữa chúng con,
và Mẹ đã sống sâu xa Mầu nhiệm bẻ Bánh trong Cộng đoàn Giáo Hội đầu tiên,
Cộng đoàn Thánh Thể chúng con xin nhận Mẹ là Mẹ, cộng đoàn chúng con hoàn toàn thuộc về Mẹ.
Xin cho chúng con luôn sống tinh thần của Mẹ,
Hiến tế bản thân lên Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu,
Hiệp thông với anh chị em trong Chúa Giêsu,
Chia sẻ với những người cùng khổ như Chúa Giêsu.
Và để thể hiện cuộc sống ấy.
Xin cho chúng con luôn sẵn sàng nói tiếng xin vâng của Mẹ lúc truyền tin,
Chân thành chia sẻ như Mẹ ngày thăm viếng,
An cần chú ý đến nhu cầu của anh chị em như Mẹ trong bữa tiệc cưới Cana.
Can đảm như Mẹ lúc đứng dưới chân Thánh Giá,
Lắng nghe tiếng Chúa như Mẹ trong mọi biến cố cuộc đời.
Và luôn giữ nụ cười chân thành trong sáng như Mẹ trong lời Ca ngợi khen.
Để đời chúng con thành nên những Maria nhỏ bé, và hiệp hội chúng con thành nên hình ảnh của Đức Mẹ Thánh Thể, để đưa Chúa Giêsu đến với mọi người và cuộc đời. Nhất là những người sầu khổ và mất niềm tin
A-men

KINH PHÓ THÁC

Lạy Cha, con phó mình con cho Cha,
Xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp ý Cha.
Cha làm chi mặc lòng, con cũng cảm ơn Cha.
Con sẵn sàng luôn luôn, Con lãnh nhận tất cả.
Miễn ý Cha được làm trọn trong con,
Trong tất cả loài Cha tạo dựng, con chẳng ước muốn chi khác nữa.
Lạy Cha là Chúa Trời con. Con phó Linh hồn con trong tay Cha, con dâng linh hồn con cho Cha,
Lạy Chúa, Với tất cả tình yêu của lòng con, vì con mến Cha.
Và vì yêu mến Cha, nên con phó thác mình con cho Cha, không do dự đắn đo, nhưng vô cùng tin cậy, vì Cha là Cha của con. Amen
(Charles de Foucauld)

 

Kinh Hiến Dâng

Lạy Chúa Giêsu
Con xin dâng đôi tay con để làm công việc của Chúa.
Con xin dâng đôi chân con để đi con đường của Chúa.
Con xin dâng đôi mắt con để có cái nhìn như Chúa nhìn.
Con xin dâng lưỡi con để nói lời của Chúa.
Con xin dâng tâm trí con để trong con là suy nghĩ của Chúa.
Con xin dâng linh hồn con để Chúa ngự trong con.
Trên tất cả, Con xin dâng trái tim con để trong con tràn tình Chúa yêu Cha và nhân loại.
Con xin dâng toàn hữu thể con để Chúa lớn lên trong con, vì nó là của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, này con đây xin hãy làm, hãy yêu và hãy ngự trong con

Cầu nguyện
với
thánh Phêrôgiulianô Êma

Lạy Chúa, Thiên Chúa con tôn thờ, Chúa đã trao món quà vô giá là Thánh Thể Chúa cho Giáo Hội, như việc tưởng niệm trong mọi thời gian.
Xin ban cho con như Chúa đã ban cho thánh Phêrô Giulianô Ema, một lòng trung thành tôn thờ Bí tích cao cả này và cho chúng con biết chia sẻ Bí Tích Tình Yêu tràn đầy của Chúa cho mọi người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con Amen.