Bản văn của Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Eymard…

Chúa Nhật III Phục Sinh Với Tin Mừng Ga 21,1-19

Trước khi ký thác Giáo Hội cho Phê-rô, Đức Giêsu muốn huấn luyện ông thành môn đệ của tình yêu; bởi chẳng sự thánh thiện nào, sức mạnh nào mà không dành cho người phải thay thế Thầy chí thánh của mình trên mặt đất này, người tiếp tục sứ mệnh về chân lý, về đức ái, về những đau khổ; người là nền tảng không thể lay chuyển của Giáo Hội, giữa tất cả những giông tố nhân loại và địa ngục.

Ba hành động tình yêu đủ để Phê-rô trở lại xứng đáng với Thầy mình, Si-môn con ông Gioan, Đấng Cứu Thế nói, anh có yêu mến Thầy hơn những anh em này không? Vâng, lạy Chúa Phê-rô trả lời cách mạnh mẽ, Chúa biết con yêu mến Chúa. Tình yêu đích thực thì khiêm tốn, đó là tại sao Phê-rô không dám so sánh mình với các anh em khác. Vậy thì, hãy chăn dắt chiên của Thầy. Hãy làm việc cho Thầy, đó là bằng chứng duy nhất của tình yêu, của tình con thảo. Ai yêu mến thì vâng nghe tình yêu. Tình yêu ngôn từ là gì? Hầu như luôn luôn là sự dối trá hay ít nhất là một tâm hồn hèn nhát. Tình yêu nói ít, làm nhiều mà vẫn nghĩ chẳng làm gì cả.

Lần thứ hai, Đức Giêsu lặp lại: Si-môn con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Vâng lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Vậy thì, hãy chăn dắt chiên của Thầy, hãy là phó chủ chăn của Thầy, hãy đối xử với chúng như chúng thuộc về Thầy. Tình yêu tinh ròng thì không vụ lợi, quên minh, lệ thuộc, đó là sự lệ thuộc hoàng gia của Kitô hữu.

Đức Giêsu hỏi lại lần thứ ba: Si-môn con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Phê-rô, đau khổ về lần hỏi thứ ba này, ông trả lời trong nước mắt: lạy Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa. Đức Giêsu thỏa mãn, khi thấy tình yêu của Phê-rô mặc lấy tất cả mọi phẩm chất của nó: lòng khiêm nhường, tinh thần sám hối, sự tinh ròng và lòng trung thành, Ngài trao cho ông trọn vẹn sứ mệnh tông đồ của mình: Vậy thì, hãy chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Thầy, các mục tử và các tín hữu. Giờ đây tình yêu của Phê-rô đủ lớn mạnh cho gánh nặng rất quan trọng này như với các thiên thần. Nhưng Đức Giêsu còn đi xa hơn nũa, tình yêu của Phê-rô đủ mạnh để đón nhận lời tiên báo về cái chết của ông. Đức Giêsu báo cho ông biết rằng ông sẽ bị đóng đinh như Người và ông sẽ chết trên thập giá. Phê-rô không bối rối, chẳng đòi hỏi gì cả, ông yêu mến Thầy mình, ông biết sống và chết vì Thầy. Đó là điều tình yêu mang đến cho Phê-rô; uy quyền và lòng trung thành. Đây là điều mà người chiến sĩ thật sự của Đức Giêsu Ki-tô phải làm trước khi xông vào chiến trận, anh phải nói: Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Ngài hơn sự tự do và mạng sống của con; và nếu anh chết, cái chết của anh sẽ là một chiến thắng tuyệt đẹp của tình yêu.